Logopedie in de media 

Groot nieuws vorige week in de media. Verschillende kranten wisten ons te melden dat 'in twaalf jaar tijd het aantal terugbetalingen voor logopedie met maar liefst 43,8 procent gestegen is'. De koepel van vrije CLB's noemt in een verklaring 'logopedie een voorbeeld van de commercialisering van de hulpverlening'. Er zouden dus heel wat problemen behandeld worden die geen problemen zijn. 

Er waren de dagen nadien heel wat verontwaardigde reacties op dit bericht zoals logopedia via een open brief, de beroepsvereniging en ook de reactie van Mark Van Bellinghen  (kinder- en jeugdpsychiater aan het OLV-Ziekenhuis Aalst) in De Morgen

Wij vragen ons af wat de zelfstandige logopedisten hier zelf van denken? Wat is de echte reden van deze enorme stijging? Zijn er teveel logopedisten en is er te weinig werk voor iedereen? Zijn er effectief logopedisten die op grote schaal kinderen behandelen zonder dat het noodzakelijk is en zoja, wat moet er gebeuren om dit te stoppen? Is het niet een beetje kort door de bocht om te stellen dat er altijd een deontologisch probleem is wanneer een logopedist(e) die een screening uitvoert nadien ook instaat voor de behandeling?

Wij horen graag uw reacties!
Reacties:

 Nele - 01/06/2011 19:05

Eventjes zo tussendoor:

Ik ben laatstejaarsstudente logopedie en kom dus 'vers van de schoolbanken'.
Uiteraard wordt er in de opleiding veel gesproken over leerstoornissen, maar nu op stage deed ik echt een ontdekking.
Lees allemaal: 'De gave van dyslexie' van R. Davis, het werkt.
Ik heb nu een kindje gezien die het tweede leerjaar dubbelt omwille van haar leesprobleem (voor de rest een normale intelligentie en geen problemen op school).
Zij is nu op twee weken tijd, met behulp van deze methode van AVI 2 naar AVI 4 gegaan.

Als je werkt met kinderen met dyslexie, is het een boek dat je moet gelezen hebben!

 anoniem - 17/05/2011 13:33

Ik werk een aantal jaren als zelfstandige logopediste. Overdag behandel ik kinderen in scholen. In de buurt waar ik woon zijn we met niet zoveel logopedisten die overdag op scholen werken, en naar mijn mening verloopt alles correct. SCholen sturen kinderen meestal in samenspraak met het CLB door naar een logopediste en de ouders krijgen een brief mee met telefoonnummers van logopedisten. Ik denk niet dat er een commercialisering is maar dat problemen gewoon sneller worden ontdekt dan vroeger. Het tempo op de scholen ligt hoog en er zijn veel meer kinderen die ondersteuning en remediëring nodig hebben. Vroeger (als ik kijk naar mijn eigen klas waarin ik zat in de lagere school) waren er slechts enkelen die problemen hadden met articulatie, taal, lezen, schrijven of rekenen. Nu zijn dat er veel meer. Waaraan het ligt, weet ik niet. Mijn nicht is leerkracht in het 5e leerjaar, en zij zegt dat kinderen van nu helemaal niet meer moeten kennen dan wij vroeger, integendeel. Er zijn een aantal doelen die verdwijnen/ aangepast worden. Zo is het doel voor Frans in het 5e en 6e leerjaar niet zozeer "woordjes leren en ermee zinnen kunnen maken" maar wordt nu de nadruk meer gelegd op de communicatie en zich mondeling kunnen uitdrukken. Misschien ligt het probleem in de methodes die nu worden gebruikt? Misschien was er vroeger meer duidelijkheid of een betere opbouw in de methodes?

 Zelfstandig logopediste - 17/05/2011 11:41

Ik weet zeker dat logopedisten niet altijd correct handelen. Ik ken logopedisten die, als de kinderen geen terugbetaling meer kunnen krijgen op bvb. dyslexie, ze het dan maar op stemproblemen gaan zetten. Ik vind dit echt niet kunnen.
Er is wel altijd een dilemma bij dyslexie, omdat het probleem na 2 jaar niet is opgelost. Deze kinderen hebben vaak langer hulp nodig, en dat moet dan allemaal uit eigen zak betaald worden. Voor die ouders is het meestal een slag in het gezicht te horen dat de terugbetaling stopt. Dus daar kan beter nog iets aan gedaan worden.

Grtjs!

 Evy - 13/05/2011 15:25

Wij houden ons ook aan de richtlijnen van het RIZIV. Leggen ze een goede test af, dan wordt er overlegd met de ouders en wordt er meestal geen therapie opgestart. Nu is het wel zo dat, wanneer de kinderen bij ons terecht komen, er in de meeste gevallen geen sprake is van een goede test.

Wij stellen ons ook vragen bij de instroom van allochtone kinderen. Zij spreken thuis geen nederlands, komen dus in de kleuterklas niet in aanmerking voor terugbetaling voor taalstoornissen (wat ik zeker begrijp), maar worden wel verondersteld van in het nederlands onderwijs te volgen, in het nederlands te leren lezen en schrijven en in het nederlands een beroep aan te leren en uit te oefenen. Deze kinderen lopen een achterstand op, daar kan je van op aan. De ouders zijn meestal niet in staat om de logopedie zonder terugbetaling te bekostigen. Ze komen in het derde leerjaar terecht en krijgen moeite met de finesse van de nederlandse taal. Op dat moment komen ze wel in aanmerking voor terugbetaling, omdat de moedertaal bij leerstoornissen geen criterium is.
Er is nog veel stof om over na te denken!
Wij proberen in eer en geweten te behandelen en te zorgen voor terugbetaling, steeds binnen het wettelijk kader. Ik zie veel kinderen uit de boot vallen, die het zeker nodig hebben en aan de andere kant kinderen waarbij therapie niet echt nodig is. Logopedie is geen huiswerkbegeleiding. Maar als ik verneem dat hier op een plaatselijke school de vlaamse kinderen doorverwezen worden naar de logopedist omdat er dan meer zorguren te besteden zijn aan de allochtone kinderen...
Ook de screening vind ik een gevaarlijk topic, inderdaad zeker wanneer screening en therapie door dezelfde persoon uitgevoerd worden.
We zijn er nog niet, nog lang niet, maar we doen dapper verder!

 Gert Reunes - 13/05/2011 14:23

Indien iedereen in eer en geweten zou handelen alsof de patiënt zijn eigen kind is dan zie ik weinig problemen. Jammer genoeg heb je in elk beroep COW BOYS die met een foute motivatie aan zorgverstrekking doen... Dat Vlaanderen verzuipt in therapie is ook een feit. Ga je naar Duitsland dan zie je dat er daar géén hype is over ADHD...

Overconsumptie in eigen belang & mijn kind moet perfect zijn... zijn de oorzaken van wat we al jaren weten. Een kind dat 62% haalt op school en dankzij logopedie 67% hoeft dat...???

Jammer is dat er budgetten gaan naar kinderen die het echt niet nodig hebben en zo het geld verkwisten voor kinderen en volwassenen die het broodnodig hebben. cfr mensen die stotteren!

 zelfstandig logopediste - 13/05/2011 14:02

Volgens mij is er meer vraag naar logopedie door de vroegdetectie, die momenteel gebeurd. De ouders zullen ook sneller zelf aan de alarmbel trekken en door grote klassen in sommige scholen zullen zwakkere leerlingen sneller met problemen kampen. Daardoor staan ze sneller bij de logopedist. Ik heb zelf veel kinderen in behandeling waarvan de ouders zelf de stap hebben gezet naar de logopedist. En de onderzoeken gebeuren in alle eer en geweten op de correcte manier. Indien een kind een achterstand heeft, die voldoende groot is volgens de normen van het ziekenfonds, dan heeft dat kind recht op logopedie.

 anoniem - 13/05/2011 13:04

Ik denk dat er inderdaad enkele overbodige aanmeldingen zijn. Dit schrijf ik vooral toe aan sommige scholen die hun eerstelijnszorg uit het oog verliezen. Sommige logopedisten zullen er alles aan doen om voldoende achterstand te kunnen vaststellen en de behandeling op te starten, anderen niet... Toch heeft het overgrote deel echt wel nood aan ondersteuning. Verder heb ik ook weet van collega's die screenings uitvoeren en de kinderen allemaal naar een eigen praktijk doorsturen. Dit zijn onaanvaardbare praktijken. Maar ik ben wel voorstander van (taal)screenings, vooral in de kleuterklassen. Volgens mij kan dit al beter opgevangen worden, mochten er binnen de CLB's logopedisten aangesteld worden. Ik sta er wel achter dat scholen namen van logopedisten mogen doorgeven aan ouders, als school is het niet gemakkelijk om met 7 verschillende logopedisten samen te werken. Met sommige scholen heb je gewoon een goede samenwerking en dan vind ik wel dat je dat als school mag doorgeven aan ouders.

 Anoniem - 13/05/2011 11:00

Ik heb zelf in verschillende provincies gewerkt als logopediste en je merkt dat er een enorm verschil is in aanpak. O- + W-Vlaanderen veel revalidatiecentra, veel logopedisten, overconsumptie, ....
In grote steden wordt vaak bijles Nederlands gegeven verpakt als taalstoornis.
Ik vind dit een zeer spijtige evolutie en ethisch onverantwoord handelen.
Hierdoor denk ik er sterk aan om over te stappen naar een andere sector.

 anoniem - 13/05/2011 10:16

Een screening is zeker belangrijk, dat zal ik ook nooit ontkennen in tegendeel, het is in het belang van het kind. Maar de manier waarop nadien de doorverwijzing gebeurt, verloopt niet altijd eerlijk. En dààr heb ik een probleem mee!!!!
De ouders hebben het recht om zelf een keuze te maken en de school heeft de plicht om een lijst van logopedisten door te geven aan de ouders.
Er wordt meer doorverwezen omdat inderdaad de leerstof moeilijker geworden is en omdat er meer druk op de leerlingen gelegd wordt! Misschien moet dat eens in de media komen!

 Een bezorgde logopediste - 13/05/2011 10:03

De grootste groep van kinderen, die in mijn kleine zelfstandige praktijk wordt aangemeld, werd rechtstreeks doorverwezen door het CLB. Deze kinderen werden reeds meermaals besproken in school-zorg-team. Ik wil hier dan toch even het woordje "commercialisatie" aankaarten. Ik heb nog nooit een kind gescreend en de doorverwijzingen zijn altijd terecht gebleken.
Er zijn inderdaad ook overbezorgde ouders, die te vroeg en te snel hun kind willen laten begeleiden. Ik ben zelf ook moeder van 2 kinderen en als ik dan kijk naar de wachtlijsten van mezelf en die van mijn zelfstandige collega's uit de ruime omgeving... De terechte vrees, dat een kind niet tijdig kan geholpen worden is reëel!
Verder krijg ik van ouders heel vaak de opmerking: vroeger was het op school allemaal zo moeilijk niet. De kinderen krijgen hopen huiswerk en moeten zelfs in de lagere school massa's lessen verwerken met zelfs echte toetsenroosters in vergelijking met het middelbaar examenrooster. We geven de kinderen uit de lagere school veel te veel stress, die ze op die leeftijd niet aankunnen.
Een bezorgde logopediste.

 Anoniem - 13/05/2011 09:43

Ik werk 16 jaar als zelfstandige en heb nog nooit de kans gekregen om een screening uit te voeren. Dit heeft als gevolg dat er patiënten worden aangemeld met een leerstoornis, maar die ook nog een articulatie- en/of stemprobleem hebben die eigenlijk al had moeten opgelost zijn. Op die manier is het moeilijk om efficiënt te werken. Dit geeft het belang van een screening nogmaals aan. Het is geen overdreven luxe, maar een noodzaak om de therapie doeltreffend te houden!!!

 zelfstandige - 13/05/2011 09:20

Ik vind het zeker belangrijk dat problemen bij kinderen tijdig opgespoord kunnen worden. Maar ook ik heb problemen dat een vaste logopedist in een school komt screenen en de ouders naar zichzelf doorstuurt. De ouders krijgen zo geen keuze meer naar wie ze gaan. En ik heb dit al meermaals meegemaakt. Ik ben niet vast verbonden aan een school, maar als ouders mij contacteren worden ze er opgewezen dat er toch een logopediste ook op school komt en dat het gemakkelijker is enzo... Dit is niet fijn en ook niet eerlijk. Maar blijkbaar kan hier niets aan gedaan worden.
Dat het soms voor kinderen zwaar is om na de schooltijd nog logopedie te gaan volgen, begrijp ik en dat het voor ouders gemakkelijker is begrijp ik ook, maar het mag niet op deze manier geregeld worden. Dit is concurrentie vragen en ik denk dat het nog altijd belangrijker is om samen te werken!
Op dit moment heb ik geen reden om te klagen, want ik heb een bloeiende praktijk, maar als elke school in mijn omgeving een vaste logopedist gaat nemen, krijg ik toch wel schrik.

 zelfstandige logopediste - 12/05/2011 22:39

Ouders komen steeds vroeger bij ons aankloppen voor logopedische hulp. Soms is er zelfs nog geen terugbetaling mogelijk. Toch starten ze dan zonder terugbetaling. Er zijn steeds meer kinderen die logopedie volgen, maar ook steeds meer kinderen die logopedie nodig hebben wegens te grote achterstand.
- Ouders gaan meestal beiden voltijds werken. Kinderen zitten vanaf voor schooltijd tot na 17u in de opvang. Als ze dan thuiskomen moeten ze eten en bijna gaan slapen. Veel ouders hebben niet meer de tijd om iedere dag met hun jongste kinderen huiswerk te maken, iederen dag te lezen,... Zo lopen kinderen ook al een achterstand op. Zeker als het om kinderen gaat die wel wat extra inoefening kunnen gebruiken.
- De klasgroepen worden steeds groter. De leerkrachten kunnen niet voldoende aandacht schenken aan kinderen die iets meer tijd nodig hebben om de leerstof te beheersen. Jammer genoeg merken we dat deze zwakkere kinderen steeds zwakker worden.
- Er zijn ook steeds meer allochtone kinderen die onderwijs volgen in België. Sommige scholen bestaan al uit 1/4 allochtone kinderen. Deze kinderen spreken wel Nederlands, maar soms begrijpen ze de taal niet voldoende. Het tempo in de klas ligt daarom vaak een stuk lager. De leerkracht krijgt niet al de leerstof tijdig gezien en begint in de maanden mei en juni sneller te gaan om toch nog zoveel mogelijk leerstof aan bod te laten komen. Deze kinderen beheersen de laatst geziene leerstof vaak onvoldoende en lopen zo meteen een achterstand op in het volgende schooljaar.
- Ouders beginnen steeds later aan kinderen. Is er al onderzoek gebeurd naar het verband tussen de leeftijd van de moeder tijdens de zwangerschap en het voorkomen van leerproblemen/ leerstoornissen bij het kind?
- En dan nog een laatste puntje: Studeren en niet te veel leerkrachten af? Zijn al die leerkrachten die afstuderen wel competent genoeg om de job uit te oefenen? Ik merk een zeer groot verschil tussen leerkrachten onderling wat betreft de kwaliteit van lesgeven.

 een kleine zelfstandige - 12/05/2011 22:20

Ik werk als kleine zelfstandige en ik merk dat ik overkoepeld wordt door grote praktijken. Deze doen screenings op de scholen en pakken uit met een team dat een antwoord weet te geven op al uw vragen. Voor veel geld krijgen mensen, na een onderzoek van 2 uur, te horen dat hun kind dyslexie ofzo heeft. Dat zijn zaken waar wij ons zorgen over moeten maken!!! Vele kinderen krijgen zo veel te snel een stempel en een attest. Wat levert dit op naar de maatschappij???

Een groei van het aantal terugbetalingen zal uit het voorgaande voor een deel ontstaan, maar er zijn vele redenen. Ik heb kinderen met concentratiestoornissen die leven op cola, computerspelletjes, TV, ... , kinderen die voor de TV in slaap mogen vallen omdat dat voor de ouders makkelijker is, ... Verder heb je een kleinere doorstroom naar het bijzonder onderwijs. Ouders die full time werken en hun kind niet de nodige begeleiding kunnen geven.
Wat me erg opvalt is dat de ouders vaak alleen maar voor logo open staan. Kiné, ergo, visuele training, voedingsadvies of tips naar structuur thuis nemen ze niet aan.
Het CLB eist vaak een begeleiding door een logo op en aast op diagnoses en attesten.

Pf, ik vind het moeilijk als zelfstandige. Ik doe het nu 7 jaar en ik stap er binnenkort uit. Ik heb mij ingeschreven in een nieuwe opleiding. Jammer, want ik durf te zeggen dat ik steeds eerlijk en gedreven gehandeld heb. Ik heb op 7 jaar 25 cursussen gevolgd, die minstens dubbel zoveel dagen betroffen. Zo heb ik mij op 2 domeinen binnen de logopedie kunnen uitleven.
Maar wij houden dit zo niet vol...

 Anoniem - 12/05/2011 21:27

Ik denk dat er heel wat kinderen zijn waarvoor ondersteuning zeker nodig is. En ik ben ook van mening dat er zeker meer moet/kan gedaan worden in het onderwijs. Zorgleerkrachten hebben idd. vaak niet de tijd om alle leerproblemen aan te pakken.
Maar ik vang wel op dat er heel wat logopedisten zijn die een loopje nemen met de terugbetalingsvoorwaarden. Wanneer een patiënt een 'te goede test' aflegt, vraag ik geen terugbetaling aan. PUNT UIT! Dan overleg ik met ouders of ze al dan niet therapie willen starten, maar dan zonder terugbetaling. Ik zal ook niet via aanvullende verzekering gaan werken en alles onder articulatiestoornissen inschrijven (bij het Christelijk Ziekenfonds dan).
Ik vind het jammer om te horen dat er heel wat collega's zijn die dit wel doen. Zij kunnen er zo voor zorgen dat hogere instanties besparingsmaatregelen door zullen voeren. Waardoor iedereen (en vooral de patiënten) zich bekocht zullen voelen...

 Martine Reynaert - 12/05/2011 20:00

De stijging had ik voorspeld vanaf het moment dat de zorgfunctie gecreëerd werd. Men had de intentie het aantal kinderen die logo volgen terug te schroeven door hen een omkadering te geven binnen de school.
Men vergat daarbij wel dat zorgco's (ik heb zelf deeltijds de functie uitgeoefend gedurende 5 jaar)naast preventie, detectie , overleg en een berg administratieve taken nog weinig tijd over hebben voor begeleiding op leerlingenniveau.
Ja, er is de taakklas en er is GOk maar deze mensen, met alle respect ,kunnen geen lispelen, stemstoornissen, VSTOw.... aanpakken. Ik stuurde de mail van de VVL door naar de zorgco's met wie ik overleg heb over de patiënten : ik kreeg van iedereen dezelfde reactie : er wordt in eer en geweten doorverwezen. Het is natuurlijk de taak van de logopedist om ook eervol te handelen en de kinderen niet te vroeg in therapie te nemen. Dit gebeurt soms toch... Daarnaast pleit ik ervoor dat we moeten opletten van de instroom van allochtone kinderen . Ik heb er een paar in therapie maar het gaat hier niet om privéles Nederlands. Indien de voertaal thuis geen Nederlands is vallen de therapieën onder de aanvullende verzekering. Ik merk dat sommmige collega's een loopje nemen met de wetgeving daaromtrent .. Wees daar voorzichtig mee. De anddere logopedisten ,die echt niet racistisch zijn, worden met de vinger gewezen.
Ik denk dat men veel meer energie zou moeten steken in de kwaliteit van het onderwijs en daarmee bedoel ik : ---verminder de planlast voor de leerkrachten. Hoe kan men gediffenrentieerd werken in een klas met 24 leerlingen ?
-Kinderen hebben vaak de tijd niet meer om de leerstof te laten doorsijpelen , te automatiseren. Wijs niet enkel naar de logopedisten maar begin bij de bron : het onderwijs!
Dit van een logopediste die na 24 jaar , nog steeds met volle overtuiging van haar job houdt !

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)