Evaluatie - Meten is weten!

In heel wat scholen en ondernemingen is er op het einde van het jaar een evaluatieronde gepland. Samen met de verantwoordelijke wordt dan overlopen wat goed was en wat beter kan. Zijn de doelen van het vorige jaar gehaald en wat zijn de doelen voor het komende jaar. Samen wordt een (actie)plan voor het komende jaar opgesteld en wordt uitgekeken naar eventuele bijkomende vorming of begeleiding om bij te blijven in uw vakdomein of om 'het samen (nog) beter te doen'.

Er zijn over dit onderwerp al heel wat boeken geschreven. We gaan ons dus niet verdiepen in de methode en leggen ons neer bij de vaststelling dat een evaluatie nooit herleid zal kunnen worden tot exacte wetenschap. We durven wel te stellen dat een evaluatiemoment zeer nuttig kan zijn indien het goed aangepakt wordt.

Na elke (na)vorming, seminarie of congres krijgt u een evaluatieblad om uw inschatting van het geleverde werk te geven en een mogelijkheid om uw mening te geven. Dit soort feedback zorgt er doorgaans voor dat de dienst verbeterd kan worden.

Als zelfstandige logopedist(e) bent u zelf verantwoordelijk voor zowel de organisatie als de inhoud van uw werk. Een evaluatie wordt dus een zelfevaluatie. Neemt u daar de tijd voor en stelt u zichzelf af en toe de vraag waar het beter kan en hoe u dit kan organiseren? Durft u het aan om de mening te vragen van uw patiënten? Vraagt u wel eens raad aan collega's? Iedereen is er van overtuigd dat evidence based practice de toekomst is. Meten is weten! Geldt dat ook voor uzelf?
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)