Triple P (Positive Parenting Program)  opvoedgingproject

Positief ouderschap

Het Triple P-project, uitgewerkt door de Nieuw-Zeelandse professor Matt Sanders, wil vanuit een preventieve en populatiegerichte aanpak positief ouderschap beïnvloeden. De focus ligt op de totale bevolking en niet alleen op probleemgroepen of op specifieke problemen. Het programma is flexibel en toegankelijk, en de tevredenheid bij zowel ouders als hulpverleners is groot.

Uit het evaluatierapport van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de aanpak van Triple P effectief is. Na het volgen van het Triple P-programma is er een daling van 11% bij kinderen met gedragsproblemen en een daling van 7% bij kinderen met emotionele problemen.

Ook wat de ouders betreft, blijkt de invloed van Triple P positief. 8% van de ouders voelt zich minder depressief en 7% van de ouders zegt minder angstig te zijn. Bij 12% van de ouders werkt het programma tegen stress. Ook is er een daling in wat Triple P ‘disfunctionele opvoedingsvaardigheden’ noemt, zoals laksheid (-15%), overreageren (-22%) en breedsprakigheid (-16%).

Meer info via deze link
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)