Wat is dyslexie?

Letterlijk betekent Dyslexie: niet kunnen lezen. In het Nederlands wordt vaak de term woordblindheid gebruikt.

Kenmerken

Personen met dyslexie hebben meer moeite met lezen en/of schrijven in vergelijking met personen met dezelfde leeftijd en competenties. Men spreekt pas van dyslexie wanneer alle andere eventuele oorzaken kunnen uitgesloten worden. Typisch voor dyslexie is dat het een zeer hardnekkige probleem is waarbij behandeling van de leerstoornis op zich geen resultaat oplevert. Herkenbare fouten van een dyslexticus zijn een zeer trage lees- of schrijfsnelheid, het maken van zeer veel niet-specifieke fouten, het blijven hangen op het beginnersniveau, verwarring bij op mekaar gelijkende woorden en vaak radend lezen en het niet kunnen leggen van willekeurige verbanden.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het vaststellen van de specifieke kenmerken waarbij geen alternatieve verklaring gevonden wordt voor de achterstand. De hardnekkigheid van de leerstoornis is daarbij een belangrijk kenmerk. Vaak komt Dyslexie voor in combinatie met andere stoornissen

Komt dyslexie veel voor?

Ongeveer vijf procent van de bevolking heeft dyslexie. Jongens hebben meer kans dan meisjes. heel wat mensen komen pas op latere leeftijd te weten dat ze deze stoornis hebben, veelal omdat de diagnose gesteld wordt bij hun kinderen. Dyslexie is duidelijk erfelijk bepaald.

Oorzaak?

Dyslexie is erfelijk en genetisch bepaald. De lees- en/of schrijfproblemen worden veroorzaakt door een afwijking in de hersenen of doordat bepaalde hersenfuncties niet optimaal werken. Deze afwijkingen kunnen voorkomen in de talige zones van de hersenen of in de kleine hersenen. Het probleem kan zich ook situeren in de snelle hersenbanen of de interhemisfeer interacties. De mogelijke oorzaken zijn uiteraard nog steeds onderwerp van heel wat wetenschappelijk onderzoek wat in de toekomst moet leiden naar beter inzicht in deze leerstoornis.

Behandeling?

De leerstoornis dyslexie kan op zich niet worden opgelost. De behandelling bestaat er in om niet alleen remidiƫrend en taakgericht te werken aan betere inzichten maar zeker ook de nodige compenserende technieken aan te leren en het gebruik van hulpmiddelen te stimuleren. Het is ook zeer belangrijk dat aandacht besteeds wordt aan de sociale en emotionele gevolgen die personen met dyslexie ondervinden en vaak leiden tot een negatief zelfbeeld.Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)