Voorinschrijvingsprocedure voor de erkenning van logopedisten

Vanaf 1 janurai 2013 zullen logopedisten en audiologen een erkenningsprocedure moeten doorlopen voordat het beroep van logopedist of audioloog nog mag uitgevoerd worden. U dient hiervoor een aanvraag te doen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Hieronder vindt u de informatie zoals beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Opgelet! De erkenning is bedoeld voor alle logopedisten, ongeacht of ze loontrekkend of zelfstandig zijn en ongeacht de sector waarin ze actief zijn.


Informatie te vinden op de website van FOD Volksgezondheid

link naar website FOD Volksgezondheid
Een voorinschrijving is interessant:
Als u ons uw coördinaten doorgeeft, zult u alle informatie over de erkenningsprocedure en het openen van uw dossier persoonlijk toegestuurd krijgen in de loop van het eerste semester van 2013.
U zult uitgenodigd worden om deel te nemen aan een grote enquête in september 2012. Via die enquête wil men een duidelijker beeld krijgen van het beroep en de praktijk in België.

Voorinschrijvingsformulier

De logopedisten die geen e-mailadres hebben, moeten de volgende gegevens doorsturen:

- rijksregisternummer (voor Belgen) of BIS-nummer (voor buitenlandse burgers)
- naam
- voornaam
- RIZIV-nummer (facultatief)
- taal
- privéadres
- telefoonnummer

Die gegevens moeten per post opgestuurd worden, naar het volgende adres:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer
Dienst Gezondheidszorgberoepen - Paramedische beroepen
Werkgroep "Erkenning Logopedisten"
Eurostation II, lokaal 02D 266
Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel

Belangrijk!
Als de erkenningsprocedure eenmaal in werking treedt, zullen enkel de logopedisten die de erkenning van de FOD Volksgezondheid hebben gekregen de logopedie in België mogen uitoefenen.
- De erkenning is bedoeld voor alle logopedisten, ongeacht of ze loontrekkend of zelfstandig zijn en ongeacht de sector waarin ze actief zijn.
- Deze informatie geldt ook voor logopedisten die momenteel in ziekteverlof, zwangerschapsverlof of loopbaanonderbreking zijn.
- Wij raden u aan om de gegevens elektronisch te versturen! Tijdens de erkenningsprocedure kan het registratiedossier weliswaar altijd per post opgestuurd worden, maar bij een gelijke indieningsdatum worden elektronisch ingediende dossiers wel eerst behandeld.
- Ook logopedisten die op de lijst van het RIZIV voorkomen, moeten de voorinschrijvingsprocedure doorlopen. In afwachting van de organisatie van de erkenning door Volksgezondheid heeft het RIZIV een erkenningscommissie opgericht. Het werk van die commissie loopt ten einde op het ogenblik dat de erkenningsprocedure op de FOD Volksgezondheid in werking wordt gesteld.
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)