Tijdschrift Klasse voor Leraren 216- juni 2011 - Reactie over logopedie op school

In het tijdschrift Klasse voor Leraren (nummer 216 - Juni 2011) vonden we onderstaande reactie van een leerkracht. We hebben de tekst integraal overgenomen.

Pleidooi voor een eerlijke logopedie

Verschillende leerlingen van onze school worden met positief resultaat begeleid door zowel ervaren als beginnende logopedisten. In overleg met de klastitularis en zorgcoördinator een stevig houvast bieden is een stap vooruit voor onze leerlingen. Dat moedigen we alleen maar aan. Voor de logopedisten die kinderen begeleiden bij spraakproblemen, dyslexie in vlotte banen leiden, ouders een eerlijk antwoord geven, kinderen graag zien en daadwerkelijk vooruit helpen en erkennen dat niet iedereen effectief gebaat is met logopedie, doe ik mijn hoed af en zeg ik dank. Wrevel en ongenoegen voel ik echter bij de ‘hulp’ van logopedisten die zich beperken tot het kopiëren van taken uit de klas en het her- of voorkauwen van schoolse opdrachten om die samen met hun ‘cliënten’ voor te bereiden. De wildgroei aan logopedisten en de taken die zij zichzelf toe-eigenen zonder enige vorm van controle doet hardwerkende leraren soms de moed in de schoenen zinken. Het gaat om ‘onze’ leerlingen, voor wie ouders in volle vertrouwen logopedie betalen. Mogen onze kinderen mindere resultaten neerzetten en gewoon gelukkig kind zijn? Leraren kunnen daarmee om. Wees echter eerlijk tegenover ouders en vooral de kinderen. Onze kinderen verdienen daadwerkelijke hulp. Samen kunnen we heel veel aan. Wanneer we dat doen in respect voor mekaars werk en de eigen opdracht in het achterhoofd kan dat alleen maar onze kinderen ten goede komen.

Naam en adres gekend bij de redactie

Bron http://www.klasse.be/leraren/archief.php?id=14536
Reacties:

 Evy - 10/08/2011 17:43

Logopedisten gaan niet van deur tot deur om aan 'clienten' te komen. Als we behandelen is dat dus op vraag van de ouders en in heel wat gevallen van de betrokken leraar of taakleerkracht zelf. Als logopediste zou ik zelf ook veel liever werken binnen de school om de behandeling af te stemmen of te integreren in de schoolsituatie van het kind, maar helaas zijn daar volgens de scholen de middelen niet voor. Zo ontstaat de situatie zoals ze nu is en moeten ouders op zoek naar een zelfstandige logopedist waar ze extra voor moeten betalen? Het is te makkelijk om nog maar eens af te geven op de logopedisten zonder de kern van het probleem te duiden!
Mogen onze kinderen mindere resultaten neerzetten en gewoon gelukkig kind zijn? Uiteraard, maar je kan er moeilijk iets om tegen hebben dat we ze zo goed als mogelijk proberen te helpen om die minderen resultaten te verbeteren of is elke vorm van ondersteuning tegenwoordig een aanslag op het welzijn van het kind?

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)