RIZIV - Omzendbrief 2012/1

Wijzigingen aan de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

Op 18 juni 2012 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd dat de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen wijzigt.
Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 augustus 2012 en brengt de volgende wijzigingen aan in deze nomenclatuur:
- de verplichte IQ-test voor de § 2, b) 2° (taalontwikkelingstoornissen) en § 2, f) (dysfasie) dient voor te komen op een door de Commissie voor de overeenkomsten goedgekeurde limitatieve lijst;

- de geneesheer-specialist in de geriatrie is aan de bevoegde voorschrijvers toegevoegd (alleen voor de bilans en de stoornissen afasie, dysartrie en dysfagie);
- de lijst van bevoegde voorschrijvers vermeld in § 4, 2° van de nomenclatuur is door een meer leesbare tabel vervangen (rekening houden met de uitzonderingen die na deze tabel vermeld worden).

De gecoördineerde versie van de nomenclatuur van toepassing op 1 augustus 2012 en de limitatieve lijst van IQ-tests zijn op de website van het RIZIV beschikbaar via Deze link

Bron: Website RIZIV
U kan de originele omzendbrief hier raadplegen
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)