Oproep medewerking student logopedie

Beste logopedist(e),

In het kader van mijn masterproef o.l.v. Professor Luc De Nil onderzoek ik het verband tussen stotteren en meertaligheid. Aangezien ongeveer de helft van de wereldbevolking tweetalig zou zijn, is de kans redelijk groot dat U, als logopedist(e), ooit te maken krijgt met een tweetalige persoon die stottert. Er moet echter nog heel wat onderzoek verricht worden over dat thema, vandaar dat U me een grote dienst zou verlenen als U onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk beantwoordt. Het vergt hoogstens 10 minuutjes van uw tijd, ik dank U alvast op voorhand. Indien u echter meerdere meertalige personen die stotteren heeft behandeld, vraag ik U om voor elke patiƫnt een aparte vragenlijst in te vullen, maar niet meer dan 3. Het zou kunnen dat u herhaalde vragen ontvangt om deel te nemen aan dit onderzoek, waarvoor mijn verontschuldigingen.

Met vriendelijke groeten,

Nele Igodt
Studente logopedische en audiologische wetenschappen - KULeuven

nele.igodt@student.kuleuven.be

https://www.surveymonkey.com/s/QH7BTNJReacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)