Digitale geletterdheid volgens PISA

Laptops, tablets, smartphones, netbooks, WIKI’s, podcasting, … zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Vaak hebben we het gevoel dat jongeren er beter en sneller mee overweg kunnen dan volwassenen. Maar wat kunnen en kennen 15-jarigen nu precies als het gaat over digitale geletterdheid? Dit werd aan de hand van een aantal digitale items zoals hierboven gemeten in de laatste PISA-cyclus.

Wat is PISA?

(Programme for International Student Assessment)
Het PISA (Programme for International Student Assessment) onderzoek test om de drie jaar de kennis en aardigheden die essentieel zijn voor een volwaardige deelname aan de moderne maatschappij. Het focust daarbij op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen. In 2009 werd een vierde fase van het PISA-onderzoek afgerond, met hoofdzakelijk aandacht voor leesvaardigheid.

Wat is ERA?

(Electronic Reading Assessment)
In 2009 kreeg het lezen van digitale teksten voor het eerst een plaats in PISA onder de naam “Electronic Reading Assessment”, kortweg ERA. De opmars van de digitalisering en de bijhorende toename van digitale teksten beïnvloedde de laatste 10 jaar de manier waarop mensen lezen enorm. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de specifieke kenmerken van digitale teksten (in het bijzonder hun dynamisch karakter in vergelijking met het statische van de teksten in gedrukte media) vragen om specifieke tekstverwerkingsvaardigheden. De digitale ERA-bevraging van PISA wil net die vaardigheden van jongeren in het omgaan met, verstaan, evalueren en integreren van digitale teksten in detail onderzoeken om een accuraat beeld te krijgen van hun digitale leesvaardigheid.

Hoe presteren Vlaamse leerlingen op digitale geletterdheid?

Niet alle PISA-landen namen deel aan de digitale bevraging. Van de 65 landen die aan PISA2009 deelnamen kozen 16 OESO-landen en 3 partnerlanden om ook de digitale leesvaardigheidtest af te nemen. In de rangschikking van die landen volgens hun gemiddelde prestatie voor digitale leesvaardigheid neemt Vlaanderen met een score van 521 punten de vierde plaats in; een prestatie gelijk aan die van Japan. Enkel Korea, Nieuw-Zeeland en Australië halen een gemiddelde prestatie die significant hoger ligt.

Kunnen de pisa prestaties voor digitale leesvaardigheid vergeleken worden met de PISA leesprestaties op papier?

Omdat de teksten die gebruikt worden bij de digitale bevraging veel vaker een combinatie van teksten en/of niet doorlopende elementen zoals tabellen, figuren,… bevatten en ook omdat de vaardigheden nodig voor de digitale bevraging vaker een combinatie zijn van vaardigheden, rapporteert PISA digitale geletterdheid op een andere schaal dan de leesvaardigheidsschaal gebruikt voor de testen met pen en papier. De gemiddelde score voor de twee leesvaardigheidsschalen verschilt niet overheen de OESO-landen: beiden bedragen ze 499 punten.
De gemiddelde prestatie op de digitale ERA-schaal (521 punten) ligt in Vlaanderen 3 punten hoger dan die bij de algemene geletterdheidsschaal (519), maar dit verschil is niet significant. In Vlaanderen presteren jongeren gemiddeld dus niet anders op digitale leesvragen dan op leesvragen die op papier worden aangeboden.

Lees de volledige studie hier
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)