Leerkrachten lager onderwijs willen af van jaarstructuur

De Vlaamse leerkrachten pleiten voor het doorbreken van de jaarstructuur in het lager onderwijs. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (VVL) donderdag in een manifest. Zittenblijven zou daardoor in de lagere school niet meer nodig zijn. 'Elk kind heeft zijn eigen ritme. Kinderen zijn ongedurig, snel afgeleid, maar hebben tegelijkertijd vele interesses, evenwel voortdurend wisselend. Wat ze graag doen, doen ze goed. Wat ze graag leren omdat het hen op dat moment interesseert, gaat erin als peperkoek; de rest mag je zo dikwijls herhalen als je wilt, ze krijgen het amper of met zeer veel moeite verwerkt', zegt de VVL.

Om kinderen toe te laten meer op hun eigen ritme te laten werken, pleit de VVL er dan ook voor de traditionele onderwijsstructuur zoals die nu bestaat opzij te zetten en de jaarstructuur te doorbreken.

Dat kan doordat de eindtermen, dat zijn de competenties en vaardigheden waarover een leerling moet beschikken om door te stromen naar een volgend onderwijsniveau, in het lager onderwijs alleen vastgelegd zijn voor het zesde leerjaar. Bovendien is er 'geen enkele verplichting om het onderwijs te structureren in jaarklassen'.

Zittenblijven hoeft niet meer

Praktisch gezien zouden leerlingen tijdens uren dat er geen les wordt gegeven werken aan het inhalen van achterstand of de competenties die ze al onder de knie hebben uitbreiden. 'Wanneer je binnen dit systeem ook nog de mogelijkheid inbouwt dat niet de leraar constant alleen aan het woord is, maar dat je ook met de nodige opdrachten werkt, in groepjes of individueel, kan je de onderlinge communicatie tussen de leerlingen bevorderen.'

Het nieuwe systeem zou heel wat voordelen opleveren. Zittenblijven hoeft niet meer en kinderen kunnen dus binnen hun leeftijdsgroep en vriendengroep blijven. Positief, want zittenblijven 'remt de interesse en het enthousiasme van de leerling af en bevordert het ontstaan van schoolmoeheid op zeer jonge leeftijd', zegt de VVL. Daarnaast komt het accent meer te liggen op de eigenheid van het kind.

Nadeel is dat de omschakeling naar het nieuwe systeem natuurlijk 'niet eenvoudig' zal zijn. 'Het durven opgeven van de jaarstructuur is een uitdaging op zich. Het is bijna ondenkbaar, hele generaties zijn zo opgevoed. De angst om te vervallen in een eindeloze chaos grijpt velen naar de keel. 'Was het dan vroeger allemaal verkeerd?' Neen, dat is het niet. De vraag is wel of wat goed was en is, niet nog veel beter kan', aldus nog de VVL.

Lerarenopleidingen met jaar verlengen

Ook vindt de VVL dat de huidige lerarenopleidingen tekort schieten. Vooral kleuterleid(st)ers worden onvoldoende voorbereid op hun taak. De vereniging pleit er dan ook voor om de opleidingen met een jaar te verlengen.

Bron: Belga/VRT
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)