Iedereen naar de logopedist? Artikel Klasse november 2011

Tim (8) heeft moeite met lezen. Hij zit achter op de rest van de klas. Sinds kort gaat hij naar de logopedist. Tim is zeker niet de enige. Steeds meer ouders sturen hun kind naar de logopedist. Het aantal terugbetalingen steeg in twaalf jaar tijd met bijna 44 procent. Toch is logopedie vaak overbodig, zeggen scholen en CLB’s

Zijn er dan zoveel meer kinderen met nood aan logopedie dan vroeger? Annie Lion, directeur van de vrije basisschool in Buggenhout, denkt van niet. “Ouders kunnen gewoon moeilijker aanvaarden dat hun kind niet perfect is en stappen daarom sneller naar een logopedist. Heel vaak is logopedie niet nodig. Kinderen hoeven toch niet perfect te zijn, ze mogen toch ook eens minder goed scoren?”

“Onze school werkt goed samen met logopedisten”, zegt Lion. “Sommige problemen kan je nu eenmaal niet zelf aanpakken. Maar voor ouders zijn logopedisten die prima werk leveren moeilijk te onderscheiden van zij die enkel huiswerkbegeleiding doen. Sommige ‘ronselen’ patiënten en maken misbruik van het vertrouwen van ouders. Als een logopedist je zegt dat je kind beter therapie volgt, dan moet je al heel stevig in je schoenen staan om daar niet op in te gaan.”

Meteen naar de specialist

Kristien Verslyppe, zorgcoördinator van de vrije basisscholen in Blankenberge en Wenduine, denkt dat vooral de ouders de eerste stap naar de logopedist zetten. “Vaak doen ze dat zonder de school te raadplegen. Vergelijk het met patiënten die meteen naar de specialist gaan in plaats van de huisarts. Terwijl logopedie altijd de laatste stap zou moeten zijn. De logopedisten begrijpen soms zelf niet waarom ouders hun kind naar hen sturen. Ze nemen dan contact op met de school voor meer informatie.”

Logopedie als bijles

“Ouders sturen hun kinderen met de beste bedoelingen naar de logopedist, maar heel vaak is dat niet nodig”, zegt Christine Vonckx, van de koepel van de vrije CLB’s. “Ze hebben het beste voor met hun kind en zijn daardoor soms overbezorgd. Een kleine achterstand of enkele slechte toetsen zijn vaak al genoeg. Wij zijn er voorstander van om een kind zo veel mogelijk op school te helpen. Als dat niet volstaat, kan logopedie aangewezen zijn. Dat gebeurt best in overleg tussen de school en de logopedist. Heel wat logopedisten geven ook meer bijles dan echt therapie. Ouders zijn daar zelf mee verantwoordelijk voor. Ze raden elkaar aan om hun kind naar de logopedist te sturen als het op school niet meer mee kan.”

Geen alternatief

Pol De Meyere, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL), erkent het probleem. “Logopedie is geen alternatief voor huiswerkbegeleiding. Het is ook niet de bedoeling dat kinderen bij de logopedist komen omdat ze een kleine leesachterstand hebben of de maaltafels nog eens extra willen oefenen. Als een kind geen therapie nodig heeft, dan kan de logopedist de ouders en de school beter adviseren hoe ze het kind zelf kunnen helpen.”

Dat een kind logopedie volgt zonder medeweten van de school, is volgens De Meyere uitzonderlijk. Hij gelooft ook niet dat ouders te snel naar een logopedist stappen. “Logopedie is soms gewoon nodig, punt. Scholen en CLB’s zeggen vaak dat ze het probleem zelf aankunnen, maar dat blijkt niet altijd het geval. Voor sommige problemen is een aanpak op maat nodig. Een zorgleraar kan dat meestal niet bieden, omdat hij daar geen tijd voor heeft. Bovendien valt de begeleiding in de vakanties stil. Ouders zijn soms ten einde raad en gaan dan zelf op zoek naar hulp bij een logopedist.”

Van lispelen tot leerstoornis

Een logopedist bekommert zich om vier soorten problemen. Het bekendste zijn de spraakstoornissen met onder andere de articulatiestoornissen (zoals lispelen of de letter ‘r’ niet kunnen uitspreken) en stotteren. Maar daarnaast behandelt de logopedist ook allerhande taalstoornissen zoals problemen met woordenschat en zinsbouw en leesstoornissen (dyslexie), schrijfstoornissen (dysorthografie) en rekenstoornissen (dyscalculie). Het aantal kinderen dat hiervoor naar de logopedist gaat, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Ook mensen met stemstoornissen zoals heesheid en gehoorstoornissen ten slotte kunnen bij de logopedist terecht.

IQ-test van 100 euro

“Onze tweeling moet sinds begin dit jaar logopedie volgen. Om een tussenkomst te krijgen van de mutualiteit moesten ze een IQ-test ondergaan. Deze kostte 100 euro per kind. De logopediste rekende 130 per kind aan voor de opmaak van het bilan. Is dat normaal?” vragen Kris en Leen zich af op het forum van Klasse voor Ouders.

Het IQ-onderzoek is zo duur omdat de mutualiteiten hier niet in tussenkomen. CLB’s weigeren soms om de tests af te nemen”, meent De Meyere. “Een logopedist kan in principe zelf zijn tarieven bepalen. Maar als hij geconventioneerd is (zoals 98 % van de logopedisten), is hij verplicht om zich aan de officiële RIZIV-tarieven te houden.”

”Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor terugbetaling. De regels van het Riziv zijn erg strikt. Zo moet de logopedist altijd eerst een verslag opstellen na een grondig onderzoek van het kind, het zogenaamde bilan. Om dat bilan te kunnen opmaken, heeft de logopedist een voorschrift nodig van een specialist. Op basis van dat bilan geeft de specialist dan groen licht voor een behandeling en een tegemoetkoming door de ziekteverzekering.” Het honorarium voor de opmaak van een bilan bedraagt 28,77 euro per half uur. 7,19 euro is voor rekening van de ouders.

Als een logopedist het niet nauw neemt met de regels en ten onrechte een diagnose stelt, kan het Riziv sancties treffen. “Als je als ouder meent dat een logopedist zich niet aan de regels houdt, dan kan je dat ook melden bij de VVL. Een intern tuchtcollege voert op basis van de klacht dan een onderzoek.”

Screening bij kleuters: zinvol of niet?

Basisschool Heilig Graf in Bilzen laat alle vierjarige kleuters jaarlijks klassikaal screenen. “Dat is in heel veel scholen in Limburg zo”, bevestigt directeur Guido Sauwens. “Maar wij gaan daar voorzichtig mee om. Op basis van de resultaten van de screening zou zowat een kwart van onze kleuters logopedie moeten volgen, maar wij bespreken de resultaten altijd eerst met de leraren. Het aantal kleuters dat effectief naar de logopedist moet, ligt veel lager.”

“Klassikale screenings zijn toch eerder uitzonderlijk”, meent Christine Vonckx van de koepel van de vrije CLB’s. Ze waarschuwt dat logopedie meestal niet aangewezen is bij jonge kleuters. “In sommige gevallen kan logopedie bij kleuters wel zinvol zijn, zoals bij stotteren of als het kind op het einde van de derde kleuterklas onvoldoende taal- of spraakvaardigheden heeft om vlot te kunnen starten in het eerste leerjaar. Ouders die zich zorgen maken, praten best eerst met de kleuterjuf of -meester.”

“Op jonge leeftijd kunnen we efficiënter en korter behandelen. Maar het blijft aan het CLB of de school om zelf te beslissen of ze kinderen doorverwijzen”, vindt ook Pol De Meyere. “Ouders moeten vooraf akkoord gaan met de screening en bij advies tot doorverwijzing een lijst met logopedisten krijgen. Het kind mag dus niet automatisch naar de logopedist gaan die de screening gedaan heeft. Dan is hij rechter én partij, en dat druist in tegen de deontologie.”

Bron: http://www.klasse.be/ouders/27129/iedereen-naar-de-logopedist/Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)