Hoeveel verdient een logopedist(e) in het onderwijs?

Bruto jaarloon

Als we ons baseren op de weddeschalen van het Departement Onderwijs, ligt de wedde van een logopedist(e) in het onderwijs tussen 17347,42 euro en 30212,35 euro. Dit is het bruto jaarloon voor een voltijdse betrekking.
Omgerekend per maand ligt de bruto(maand)wedde tussen 2234,93 euro en 3892,36 euro. In een aantal gevallen kan deze wedde nog aangevuld worden met een Haard- of standplaatsvergoeding.

Hoe wordt een bruto(maand)wedde berekend?

Uw brutowedde wordt bepaald door volgende drie elementen:
- De geldelijke anciënniteit: Duur van de tewerkstelling
- De opdrachtbreuk: Aantal uren in dient tov het aantal uren voor een voltijdse betrekking
- De weddeschaal. De basisbedragen zoals vastgelegd volgens de CAO

De weddeschaalcode geeft de jaarbedragen van de minimumwedde, de maximumwedde en de periodieke verhogingen en tevens de leeftijdsklasse. Op de jaarwedde aan 100% in deze tabellen is de index nog niet toegepast. Om de brutomaandwedde te berekenen wordt de geïndexeerde brutojaarwedde, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf .
Vanaf 21 jaar mag de jaarlijkse wedde niet onder het wettelijk vastgesteld minimum liggen.

Bronnen: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/barema.asp?nr=333&benoeming=vast
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)