Eurozone in crisis, hoe overleef je mindere tijden?

slecht nieuws

De laatste weken worden we overspoeld door negatieve berichten over de beurzen en de algemene slechte financiële toestand van de Euro-zone. Het valt niet te ontkennen dat de toestand er week na week op achteruit gaat en dat de gevolgen daarvan eerder vroeg dan laat zullen doordringen tot de reële economie. Moeten we ons daar zorgen over maken? Het antwoord is zeer duidelijk: JA

Afbouwen van schuld

In tegenstelling tot de bankencrisis in 2008 zal het dit keer niet beperkt blijven tot de staat en de banken. Een grondige hervorming van onze staatsinkomsten en -uitgaven dringt zich op om de tekorten uit het verleden en de laatste jaren om te buigen tot overschotten die moeten dienen om de schuldgraad te verminderen. Concreet betekent dit voor de sector van de logopedie dat de budgetten onvermijdelijk zullen beperkt of zelfs verminderd worden.

Gevolgen

Het gevolg van deze beperking is ofwel dat het ereloon voor de logopedisten niet meer zal stijgen of dat er gesleuteld zal worden aan de terugbetalingsvoorwaarden en dus dat de gezinnen zelf een groter aandeel zullen moeten dragen. Deze evolutie is onvermijdelijk. Als je dan weet dat diezelfde gezinnen ook meer belastingen en taksen zullen moeten betalen en er bovendien met de stijgende werkloosheid een heel aantal gezinnen een sterk verlies aan koopkracht zullen ondervinden, ziet het er allemaal nog een stuk somberder uit.

Wees voorbereid

Het is belangrijk om op tijd de nodige voorzorgen te nemen. Zo kan je als zelfstandige voorkomen dat je in de problemen raakt. Volgende keer bespreken we een aantal tips en maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat je beter gewapend bent voor een periode van minder inkomsten. Meer doen met minder is niet altijd zo moeilijk!




Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)