Brusselse hogescholen logopedie overstelpt door studenten uit Frankrijk

Terwijl in Vlaanderen steeds meer de vraag gesteld wordt of er geen overaanbod is aan hogescholen en universiteiten voor de richting logopedie/audiologie, kampt men in Brussel met heel ander probleem. Het aantal inschrijvingen van studenten vanuit Frankrijk is daar zo spectaculair toegenomen dat Belgische studenten zich niet meer kunnen inschrijven.

80 % inschrijvingen vanuit Frankrijk

In de hogeschool Marie Haps te Brussel zijn zo niet minder dan 80% van de plaatsen voor het komende academiejaar 2012-2013 ingenomen door studenten uit Frankrijk. Ze doen dit omdat ze in België vrij kunnen inschrijven terwijl ze in eigen land moeten slagen voor een ingangsproef. Directeur Paul Anciaux staat machteloos omdat geen enkele wet hem toelaat om deze buitenlandse studenten te weigeren.

Politieke oplossing

De vraag om bij hoogdringendheid een oplossing te zoeken blijft geblokkeerd bij Jean-Claude Marcourt (PS), bevoegd minister voor de Franstalige hogescholen in Brussel. De minister kan immers niet eenzijdig de wet aanpassen en moet daarvoor wachten op een goedkeuring van het Waalse parlement. In tussentijd maakt de Brusselse overheid 300000 euro vrij om de hogescholen bij te staan voor de extra kosten. Verder hoopt men tegen academiejaar 2013-2014 een quota systeem te kunnen invoeren om de buitenlandse instroom te kunnen afremmen.

Gevolgen

Ondertussen wordt gevreesd dat er in de toekomst een serieus tekort zou kunnen onstaan aan logopedisten in het Franstalige landsgedeelte. Er is momenteel reeds een tekort aan logopedisten in de hoofdstad en deze situatie zal er dus enkel op achteruit gaan.

Links:
Logopédie: JC Marcourt libère 300 000 euros pour aider les écoles
La Belgique va-t-elle manquer de logopèdes dans les années à venir?
Bron: RTBF / Belga
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)