Jonge vrouwen heersen over logopedie-audiologie-wereld

We vonden onderstaand artikel over logopedie. Het dateert van 12-09-1998, ruim 12 jaar geleden dus. Ondertussen is er technologisch en wetenschappelijk in alle opzichten veel veranderd, behalve het aantal aantal vrouwen dat kiest voor een job als logopediste. Wij komen in onze telling uit op 96% vrouwen!

Artikel 12-09-1998 - bron onbekend

De vooruitgang in de geneeskunde opent voor logopedisten-audiologen nieuwe werkmogelijkheden. Zij leren patiënten omgaan met de nieuwste spraaktechnologieën en leren hen horen of slikken na een operatie. Het eigen wetenschappelijk onderzoek in deze discipline staat nog in een beginnend stadium in België. Bewijs hiervan is ondermeer het minimale aantal doctors in de logopedie en audiologie: amper vijf in Vlaanderen.

De sterke evolutie van de spraaktechnologie in België, doet de aandacht voor spraak opleven. Allerlei topinformatici mensen werken aan nieuwe toepassingen. Hier hebben ook logopedisten-audiologen hun bijdrage.
"Enerzijds hebben we een goed beeld van de noden van patiënten met spraakproblemen. We zoeken naar de technische mogelijkheden voor deze patiënten om toch te communiceren. Welke hulpmiddelen zijn nuttig? Hieruit kunnen we groeien naar spraaktechnologie op maat", zegt Eric Manders, docent en coordinator van het revalidatiecentrum gehoor- en spraak aan het UZ-Leuven. "Anderzijds leren wij de patiënten met de technologien omgaan. Duw een patient een hoorapparaat in de handen en hij zal het nooit gebruiken. Je moet hem helpen om het precies af te stellen, om hem er aan te laten wennen."

Jong beroep

Logopedie en audiologie zijn nog vrij nieuwe beroepstakken. Al te lang bleef het werkgebied van de logopedist beperkt tot spraakleraar in scholen, waar hij sleutelde aan een mooie uitspraak. Vandaag groeien er nieuwe mogelijkheden voor logopedisten-audiologen. Vele logopedisten-audiologen gaan aan de slag in revalidatiecentra of werken samen met artsen, dikwijls op de neus-keel-&oorafdeling van ziekenhuizen.
Hoe slecht hoort iemand, waar schuilen de problemen, welke tonen kan de patiënt al dan niet onderscheiden? Deze hoorproblemen kunnen op hun beurt dan weer tot spraakmoeilijkheden leiden. "Artsen kunnen sommige dove patiënten via een operatie, waarbij een gehoorapparaat wordt ingeplant, een stukje van hun gehoor teruggeven. Hier is de logopedist-audioloog belangrijk. Hij bepaalt mee of een patiënt in aanmerking komt voor zo'n operatie. Nadien leert hij de patint opnieuw horen. Wat kan hij allemaal met dit nieuwe gehoor doen? Deze technieken zijn in België nog nieuw."

Slikken

"Nog braakliggend terrein voor logopedisten-audiologen is de hele voedingsproblematiek. De voorbije vijf jaar deden we al sprong vooruit. We proberen de slikfunctie te verbeteren bij mensen wiens kaak of tong deels weg is. Vroeger kregen deze mensen automatisch sondevoeding."

Eric Manders ziet niet enkel tewerkstellingsmogelijkheden in de medische sector. "Je moet niet altijd problemen hebben om bij een logopedist aan te kloppen. Iedereen herinnert zich wel die leerkracht die op het einde van het trimester nauwelijks nog een woord uit zijn keel krijgt. Mensen die veel spreken leren we hun stem beter te gebruiken, beter te articuleren. En af en toe duikt er al een logopedist op in theater- of tolkopleidingen."
Omdat logopedie-audiologie nog zo'n jonge discipline is in België, zijn ook haar beoefenaars nog jong. Het merendeel is onder de veertig jaar. In de jaren zestig bouwde België een volwaardige opleiding op hogeschoolniveau uit. Pas begin jaren negentig hebben ook de universiteiten van Gent en Leuven een volledige opleiding logopedie-audiologie. Daarvoor, sinds 1966, bestond de licentiaatsopleiding enkel in Leuven als een postgraduaat.

"In 1990 behaalde ik als eerste in Vlaanderen een doctoraat in de logopedie en audiologie. Nu tellen we er vijf. Wegens dit kleine aantal gebeurt er weinig wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Hoewel België het niet slecht doet, gaapt er toch een kloof met de Verenigde Staten. Hier gebeurt het wetenschappelijk onderzoek veelal in aanverwante disciplines: door linguisten, artsen, fysici,..."
Logopedist-audioloog is vooral een vrouwelijk beroep. "Dat is een tendens die je in heel Europa, maar ook in de Verenigde Staten waarneemt. In de Amerikaanse beroepsvereniging is het aandeel mannen op tien jaar tijd verminderd van 25% naar nog geen 10%."


 
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)