Geweld in het gezin verdient de aandacht van logopedisten.

Kinderen die zijn blootgesteld aan hardvochtige, gevoelsarme opvoeding of huiselijk geweld lopen het risico van een abnormale emotionele en cognitieve ontwikkeling, met stoornissen op logopedisch gebied als mogelijk gevolg. Het is in het belang van die kinderen dat logopedisten hun zintuigen scherpen om dergelijke familieomstandigheden te herkennen en adequaat op te vangen. Naast de technische diagnostiek en behandeling is er voor logopedist een rol weggelegd als persoonlijke of gezinsraadgever (counselor). Ontwikkelen van dit aspect door nascholing is gewenst omdat mishandeling achter de voordeur en gebruik van geweld in de opvoeding frequent voorkomen en een speciale vaardigheid van de hulpverlener vragen.

Tot deze samenvatting komt Dr P.H.Damsté in een lezing "herkennen en bespreekbaar maken van huiselijk geweld". Dr P.H.Damsté is oud hoogleraar in KNO-Foniatrie (Utrecht 1969-1987) en Logopedie (Leuven 1967-1987). Momenteel werkt hij als bestuurslid van het Damsté-Terpstra Fonds voor preventieve en praktische Logopedie aan kwaliteitsbevorderende projecten.

Lees het volledige artikel via deze link


Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)