Verbod van logopedie zittingen van 60 minuten voor kinderen jonger dan 10 jaar - Vanaf 1/1/2013

Het koninklijk besluit van 10.11.2012 (PDF - 319 KB) (gepubliceerd in het BS 23.11.2012) voorziet dat geen enkele behandelingszitting van ten minste 60 minuten het voorwerp kan uitmaken van een tegemoetkoming in het kader van de verplichte ziekteverzekering wanneer zij verstrekt wordt aan rechthebbenden die de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt en dit voor elke stoornis.

Dit verbod is van toepassing vanaf 1 januari 2013, alle akkoorden en behandelingen die reeds lopen inbegrepen (en niet alleen voor de “nieuwe aanvragen” zoals de tekst zou kunnen laten veronderstellen). Een interpretatieregel die dit bevestigt, zal weldra gepubliceerd worden.

Meer info via volgende link op de website van het RIZIV

Bron: Website RIZIV
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)