Boek Ontwikkelingsdysfasie

Titel: Ontwikkelingsdysfasie

Ontwikkelingsdysfasie

Auteur(s): Inge Zink, Mieke Breuls
ISBN: 9789044129243
Pagina's: 287
Taal: Nederlands
Uitgever: Garant

Omschrijving:
Over het boek:

Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Vaak voorkomende synoniemen zijn: specifieke taalontwikkelingsstoornis, Specific Language Impairment en ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Omdat de taalontwikkeling nauw samenhangt met andere ontwikkelingsdomeinen, hebben kinderen met OD meer kans op schoolse moeilijkheden en sociaal-emotionele problemen. Verder is OD zo complex wegens de ingewikkelde wisselwerking tussen aangeboren taalvermogen en taalaanbod. Een correcte diagnose stellen, is niet eenvoudig en vraagt tijd. Bij de behandeling van OD speelt de hele omgeving een rol. Dit boek richt zich zowel tot logopedisten en andere therapeuten, als tot ouders, artsen, leerkrachten, schooldirecties en leerlingbegeleiders.

Over de auteur(s):
Inge Zink is hoofddocent aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Haar onderzoeks- en onderwijsdomeinen zijn taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen. Ze staat ook in voor de diagnostiek van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen in het MUCLA - Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie van het UZ Leuven.
Mieke Breuls studeerde Onderwijskunde en Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is eveneens werkzaam in het MUCLA. Haar taak omvat zowel de diagnostiek als de therapie van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Bestellen:
Klik hier om te bestellen via BOL.COM


Andere boeken Logopedie

Spraakontwikkelingsdyspraxie

Spraakontwikkelingsdyspraxie ISBN: 9789463441919
Auteur(s): Veerle Waelkens
Omschrijving: Spraakontwikkelingsdyspraxie is een complexe spraakontwikkelingsstoornis die in de praktijk veel vragen oproept. Research levert nog veel vragen en dilemma's op, die het 'maatwerk' in de praktijk niet makkelijk maken. Dit boek biedt studenten en logopedisten ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Articulatie in de praktijk

Articulatie in de praktijk ISBN: 9789033440311
Auteur(s): Greet Huybrechts, W. Decoster
Omschrijving: Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de klinkers (vocalen) en de tweeklanken (diftongen) van het Nederlands. Alle klinkers en tweeklanken worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De Zinsbouwkoningin

De Zinsbouwkoningin ISBN: 9789462921733
Auteur(s): Lise Coenen
Omschrijving: Dit oefenboek, met zowel theorie als oefeningen, helpt kinderen volwaardige zinnen te ontleden en te vormen. En dat hoeft niet saai te zijn! De zinsbouwkoningin voorkomt op een speelse manier dat zinnen ontsporen. Het brengt de regels eenvoudig aan en ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ideeënboek dyscalculie

Ideeënboek dyscalculie ISBN: 9789044132748
Auteur(s): Ludo Cuyvers
Omschrijving: Rekenstoornissen of dyscalculie kunnen goed (h)erkend worden door leerkrachten en ouders. Bovendien voorkom je met tijdige hulp veel erger en ergernis. Kinderen verdienen het beste. Ludo Cuyvers brengt een leesbaar verhaal over wetenschap en behandeling ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie 2.0

Dyslexie 2.0 ISBN: 9789044132175
Auteur(s): Ludo Verhoeven, Frank Wijnen
Omschrijving: Voor het diagnosticeren en behandelen van dyslexie wordt een protocol gevolgd dat in 2006 is ingesteld. Sinds die tijd zijn er vele nieuwe inzichten ten aanzien van de onderkenning en behandeling van dyslexie opgedaan. Bovendien is er in het klinisch veld ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Omtrent Logopedie Dysfagie

Omtrent Logopedie Dysfagie ISBN: 9789044131017
Auteur(s): Cindy Guns, Jan Vanderwegen, Marc de Bodt, Marleen d'Hondt
Omschrijving: Dysfagie is een stoornis die zowel levenskwaliteit als levensverwachting aanzienlijk kan beïnvloeden. De zorg voor mensen met dysfagie kende de laatste decennia een enorme kwantitatieve en kwalitatieve groei. Logopedisten, verpleegkundigen en andere paramedici ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leerroutes Dyslexie. Module 1: Ontwikkel Je Eigen Leerstijl.

Leerroutes Dyslexie. Module 1: Ontwikkel Je Eigen Leerstijl. ISBN: 9789044132038
Auteur(s): Nel Hofmeester
Omschrijving: Over het boek Leerroutes dyslexie. Module 1: ontwikkel je eigen leerstijl Als je dyslexie hebt, weet je wat dyslexie voor jou betekent en wat je ouders en remedial teacher daarover hebben verteld. Dat mondiaal gezien wetenschappers zich bezighouden met ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leerroutes Dyslexie. Module 3: Spelling Leren Met Het Hele Brein

Leerroutes Dyslexie. Module 3: Spelling Leren Met Het Hele Brein ISBN: 9789044132052
Auteur(s): Irene Besnard-van Baaren
Omschrijving: Over het boek Leerroutes Dyslexie. Module 3: spelling leren met het hele brein Het aanleren van de spelling gebeurt vaak met veel talige instructie. Voor mensen met dyslexie is dit een moeilijke weg om informatie te verwerken. In deze Module - een spellingsmethode ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Articulatie en fonologische stoornissen

Articulatie en fonologische stoornissen ISBN: 9789044131031
Auteur(s): Eric Manders, Rik Elen
Omschrijving: Over het boek: Articulatiestoornissen zijn zeer verscheiden van aard en in graad en vormen een belangrijke groep binnen de aanmeldingen bij logopedisten. Vaak zijn de problemen, zeker bij kinderen, het gevolg van een onvoldoende, niet of foutief leren ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (Rtna)-Set (Handleiding+Scoreforms+Taalkaarten In Opbergkoffer)

Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (Rtna)-Set (Handleiding+Scoreforms+Taalkaarten In Opbergkoffer) ISBN: 9789044131871
Auteur(s): Ellen van den Heuvel, Kino Jansonius, Marja Borgers, Mieke Ketelaars
Omschrijving: Over het boek. In de logopedische en klinisch linguïstische praktijk heeft men behoefte aan een volledige testbatterij voor het onderzoek van alle taalaspecten. In het Nederlands taalgebied zijn reeds enkele waardevolle tests voorhanden om problemen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie Voor Dummies

Dyslexie Voor Dummies ISBN: 9789043029728
Auteur(s): Katrina Cochrane, Tracey Wood
Omschrijving: Dit boek geeft je de waarheid over dyslexie. De leidraad om je kind met dyslexie met vertrouwen te begeleiden. Hoewel het de meest voorkomende leerstoornis is, wordt dyslexie vaak niet erkend en lastig gevonden. Met Dyslexie voor Dummies sta je er niet ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Behandeling Van Volwassenen Met Een Autismespectrumstoornis

Behandeling Van Volwassenen Met Een Autismespectrumstoornis ISBN: 9789079729845
Auteur(s): Caroline Schuurman
Omschrijving: Dit boek beoogt de stand van zaken ten aanzien van de behandeling van volwassenen met ASS weer te geven. Bij het ontstaan van dit boek heeft het 'consortium autismespectrumstoornissen 18+' (CASS18+) een belangrijk rol gespeeld. Het streven is in dit boek ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyscalculie

Dyscalculie ISBN: 9789038221533
Auteur(s): A. Desoete
Omschrijving: Er zijn overal cijfers. Als we de krant openslaan, zien we bladzijden, data, prijzen, jaartallen, tijdstippen, hoeveelheden,… Om op tijd te zijn, ingrediënten af te wegen, de vervaldatum van producten te controleren, de uurregeling voor trein of bus te ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

P-P-P-Pa-Pegaai Is Jarig

P-P-P-Pa-Pegaai Is Jarig ISBN: 9789055295814
Auteur(s): Miriam Helsper
Omschrijving: Logo Lorre is jarig en wil voor zijn verjaardag een feest geven met een groot kampvuur, waarbij iedereen mooie verhalen mag vertellen. Hij nodigt al zijn vrienden uit. Slissie Slang, Slomie Schildpad, Haasje Repje,Krasse Kraai, Mischa Mier, Sluwie Vos, ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Remedial Teaching En Psychomotoriek

Remedial Teaching En Psychomotoriek ISBN: 9789020975352
Auteur(s): Wendy Peerlings
Omschrijving: Pleidooi voor een 'al doende' aanpak van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Niet alleen het wat, maar ook het waarom en het wat dan van leermoeilijkheden komen aan bod. Combinatie van inzichten uit onderwijs en therapie, voor iedereen toegankelijk ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leerroutes Dyslexie. Module 2: Dyslexie En Studievaardigheid

Leerroutes Dyslexie. Module 2: Dyslexie En Studievaardigheid ISBN: 9789044132045
Auteur(s): Nel Hofmeester
Omschrijving: Over het boek Leerroutes dyslexie. Module 2: dyslexie en studievaardigheid De module 'Dyslexie en studievaardigheid' is een praktisch vervolg op de module 'Ontwikkel je eigen leerstijl'. Ze is vooral gericht op het aanleren en trainen van studievaardigheden ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De taalontwikkeling van het kind

De taalontwikkeling van het kind ISBN: 9789001709471
Auteur(s): A. Schaerlaekens
Omschrijving: De taalontwikkeling van het kind is een overzichtelijk basisboek dat inzicht biedt in het intrigerende proces van taalverwerving door jonge kinderen. Deze totaal vernieuwde uitgave steunt op internationale research, met bijzondere aandacht voor het recente ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Plan B, Een Vernieuwende Handreiking Voor Autisme En Communicatie

Plan B, Een Vernieuwende Handreiking Voor Autisme En Communicatie ISBN: 9789088504402
Auteur(s): Gijs Horvers, Marjon Kuipers-Hemken
Omschrijving: Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is een ingewikkeld proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie. Plan B is uniek omdat het de vele ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Mijn Kind Leert Schrijven

Mijn Kind Leert Schrijven ISBN: 9789020973860
Auteur(s): Marc Litiere
Omschrijving: De overgang naar het eerste leerjaar is een van de belangrijkste en moeilijkste momenten in de schoolcarrière van een kind. Mijn kind leert schrijven legt op een heel toegankelijke en praktische manier uit hoe je een kind kunt begeleiden bij zijn of ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Logopedie En Leerkracht

Logopedie En Leerkracht ISBN: 9789001774387
Auteur(s): Carry Lindenberg-Meijerman
Omschrijving: Met Logopedie en leerkracht maak je een competente start als beroepsspreker. De methode helpt je bij je eigen spreekvaardigheid, maar ook bij het tijdig signaleren van logopedische problemen bij leerlingen in de klas. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Methodisch handelen in de logopedie

Methodisch handelen in de logopedie ISBN: 9789023247500
Auteur(s): Henriette Kuiper
Omschrijving: Logopedisten behandelen cliënten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en cliënten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie, de eerstelijns- en de ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het Is Adhd

Het Is Adhd ISBN: 9789401404280
Auteur(s): Arga Paternottie
Omschrijving: adhd is een modediagnose, heeft niets te maken met het functioneren van de hersenen, en kinderen met adhd krijgen te veel medicijnen voorgeschreven. Aan deze en andere misverstanden rondom adhd maakt Dit is adhd een einde. Dit boek geeft een actueel ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Handboek Spraakapraxie Bij Volwassenen

Handboek Spraakapraxie Bij Volwassenen ISBN: 9789044129151
Auteur(s): Frank Paemeleire
Omschrijving: Over het boek: Spraakapraxie is een complexe neurogene communicatiestoornis die, zeker in combinatie met afasie, frequent voorkomt. Dit handboek combineert evidence based informatie met klinische ervaring. Eerst wordt het concept spraakapraxie gedefinieerd ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De Stemgids

De Stemgids ISBN: 9789044128673
Auteur(s): Louis Heylen, Marc De Bodt, Fons Mertens
Omschrijving: Over het boek: Deze uitgave is een vervolg op Mijn stem, mijn beroep. Handleiding voor de professionele stemgebruiker en is er tegelijk een aanvullende herziening van. De aandacht voor de stem bij professionele stemgebruikers blijft toenemen. Dit blijkt ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Taalontwikkelingsstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen ISBN: 9789044129540
Auteur(s): Chris de Bal, Ellen van den Heuvel, Eric Manders
Omschrijving: Over het boek: Taalontwikkelingsstoornissen zijn zeer heterogeen, zowel in de verschijningsvormen als wat betreft de ernst en de oorzaken. Bij de specifieke taalontwikkelingsstoornissen is op het eerste zicht voldaan aan alle voorwaarden om tot een normale ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het (voor)beeldig brein

Het (voor)beeldig brein ISBN: 9789044130263
Auteur(s): Erik Robert, Anne-Sophie Beeckman, Evy Visch-Brink
Omschrijving: Over het boek. De gemeenschappelijke band die de drie redacteurs van 'Het voorbeeldige brein' verbindt, is meer dan hun passie voor taal en hersenen. Zij vragen zich af hoe nieuwe technologische inzichten een meerwaarde kunnen bieden aan de gangbare ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Moeilijke letters lezen - Oefenbladen dyslexie

Moeilijke letters lezen - Oefenbladen dyslexie ISBN: 9789033489471
Auteur(s): Betty Vleeschouwer
Omschrijving: Kinderen met zeer ernstige dyslexie hebben de ganse basisschool nodig om te leren lezen, terwijl alle leesniveaus normaliter in het 4de leerjaar (groep 6) verworven zijn. Dit boek richt zich tot logopedisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren... ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Taalstoornissen bij meertalige kinderen ISBN: 9789026518362
Auteur(s): Manuela Julien
Omschrijving: Bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is het belangrijk om stil te staan bij de achtergrond van kinderen (en hun ouders). Taalstoornissen bij meertalige kinderen geeft inleidende informatie over de achtergrond van immigranten, de samenstelling ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dysartrie En Verbale Apraxie - Dyva-Onderzoek

Dysartrie En Verbale Apraxie - Dyva-Onderzoek ISBN: 9789026517679
Auteur(s): R. Dharmaperwira-Prins
Omschrijving: Dit boek behandelt de actuele ontwikkelingen op het gebied van de classificatie, het onderzoek naar en de behandeling van twee spraakstoornissen: dysartrie en apraxie. Er worden verschillende soorten dvsartrieën onderscheiden, die elk hun eigen kenmerken ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Slikstoornissen

Slikstoornissen ISBN: 9789026515668
Auteur(s): Jeri Logemann, vertaling Sandra Maks-Van der Veer en Eveline Wiarda-Rosen Jacobson
Omschrijving: Het boek Slikstoornissen is de Nederlandse vertaling van het standaardwerk van de Amerikaanse Jeri Logemann. Uiterst toegankelijk beschrijft Logemann de anatomie en fysiologie van het normale slikproces, technieken voor onderzoek van het slikproces en ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyscalculie En Rekenproblemen

Dyscalculie En Rekenproblemen ISBN: 9789461058324
Auteur(s): Marisca Milikowski
Omschrijving: Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel. In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Prentenboek Moeilijke letters lezen

Prentenboek Moeilijke letters lezen ISBN: 9789033491832
Auteur(s): Betty Vleeschouwer
Omschrijving: In dit kleurrijk alfabetboekje worden de versjes gebundeld uit het boek Moeilijke letters lezen. Dit boek bevat echter meer dan de versjes bij de ”moeilijke letters”: je vindt er alle grafemen van onze taal. Elke klinker komt aan bod als korte en lange ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ontwikkelingsdysfasie

Ontwikkelingsdysfasie ISBN: 9789044129243
Auteur(s): Inge Zink, Mieke Breuls
Omschrijving: Over het boek:
Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Vaak voorkomende synoniemen zijn: specifieke taalontwikkelingsstoornis, ...

Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Evidence-Based Logopedie

Evidence-Based Logopedie ISBN: 9789031376001
Auteur(s): Hanneke Kalf, Joost de Beer
Omschrijving: Het up-to-date houden van het logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie is de afgelopen jaren min of meer gemeengoed geworden binnen het beroep. Toch blijft ondersteuning daarbij gewenst: hoe en waar vind je snel bruikbare literatuur, ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Afwijkende Mondgewoonten

Afwijkende Mondgewoonten ISBN: 9789033424380
Auteur(s): E. Beyaert, K. Jansonius-Schultheiss, L. van Coppenolle
Omschrijving: Dit boek geeft in duidelijk verstaanbare wijze een overzicht van de oorzaken, gevolgen en behandeling van de diverse afwijkende mondgewoonten.
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking

Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking ISBN: 9789059317574
Auteur(s): Sophia Helmhout
Omschrijving: Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking is bedoeld voor studenten logopedie en logopedisten die zich willen verdiepen in de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek besteedt aandacht aan de logopedische problemen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dialoog

Dialoog ISBN: 9789059314955
Auteur(s): nvt
Omschrijving: De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijkse leven. Gezien het domein van het beroep betekent dit dat de logopedist zich zal inspannen om cliënten aan het woord te laten komen. In Dialoog worden verbanden gelegd tussen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Stemstoornissen

Stemstoornissen ISBN: 9789033431272
Auteur(s): R. Stes
Omschrijving: Het gebruik van de menselijke stem is een aangeleerd gedrag: van bij de geboorte leren we gaandeweg hoe en wanneer we onze stem kunnen gebruiken. Sommigen leren dit echter onvoldoende, op een foutieve manier of zelfs helemaal niet. Zo ontstaan stemstoornissen: ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Goed Gestemd Voor De Klas

Goed Gestemd Voor De Klas ISBN: 9789001757557
Auteur(s): Nauta T
Omschrijving: Bij lesgeven is de stem een onmisbaar instrument waaraan hoge eisen worden gesteld, zoals langdurig spreken en luid spreken. Dit boek bevat de informatie die leraren nodig hebben om hun stem gezond te houden. Studenten leren dat ze met minder spierspanning ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Kinderen die stotteren

Kinderen die stotteren ISBN: 9789085063896
Auteur(s): Ad Bertens, Jacqueline Weeda-Hageman
Omschrijving: Waarom stotteren kinderen, en wat is eraan te doen? Kinderen die stotteren is een toegankelijk en bemoedigend boek over stotteren bij kinderen waarin zowel de theorie als de praktijk uitgebreid aan bod komt. Stotteren is vaak een raadselachtig fenomeen. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Letterkabouter

Letterkabouter ISBN: 9789033458200
Auteur(s): M. Schelkens
Omschrijving: "Dat is saai" en "Dat wil ik niet doen" zijn uitspraken die we vaak horen bij kinderen met spellingproblemen. Voor veel van hen is het erg moeilijk om gemotiveerd en geïnteresseerd te blijven. Ze haken af in de klas, willen thuis niet meer oefenen of willen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Rekenproblemen En Dyscalculie

Rekenproblemen En Dyscalculie ISBN: 9789056376604
Auteur(s): A. Ruijssenaars
Omschrijving: Rekenproblemen en dyscalculie is voor ons taalgebied het enige handboek dat een overzicht geeft van de belangrijkste achtergronden van een verantwoorde onderkenning en aanpak van (ernstige) problemen in rekenen/wiskunde. De auteurs bespreken de verschillende ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Goed gestemd

Goed gestemd ISBN: 9789020983524
Auteur(s): Christel Lacroix
Omschrijving: - Je bent stemmoe, hees of je hebt zelfs pijn ? - Je hebt een goede stem nodig voor je carrière ? - Je mompelt ? - Je roept veel, heel veel ? - Je spreekt een andere taal en wil af van dat typisch accent ? - Je droom ligt bij radio en tv ? - Je vraagt ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Vervelend Dat Ik Stotter, Maar Niets Te Vertellen Hebben Is Nog Vervelender

Vervelend Dat Ik Stotter, Maar Niets Te Vertellen Hebben Is Nog Vervelender ISBN: 9789089543189
Auteur(s): Richard Heeres
Omschrijving: Circa 175.000 Nederlanders hebben moeite om goed uit hun woorden te komen. Is stotteren vervelend? De meeste stotteraars vinden van wel. Maar het echte stotterprobleem schuilt onder de oppervlakte: de angst om te spreken. De telefoon niet durven opnemen, ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen ISBN: 9789058980045
Auteur(s): S.M. Goorhuis-Brouwer
Omschrijving: De ontwikkeling van het taalgebruik is verbonden met de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit proces van in elkaar grijpende factoren is zo gecompliceerd dat er heel verschillende taalproblemen en taalstoornissen kunnen ontstaan. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Afasie

Afasie ISBN: 9789031390298
Auteur(s): Roelien Bastiaanse
Omschrijving: Afasie is een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte. Iemand die lijdt aan afasie kan niet meer normaal over zijn taalvermogen beschikken en zal daardoor communicatieproblemen ondervinden die niet alleen grote gevolgen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Woorden Te Kort

Woorden Te Kort ISBN: 9789044127461
Auteur(s): Renée van Meenen en Fleur van Heijningen
Omschrijving: Over het boek: Taal is niet altijd vanzelfsprekend. Als je afasie hebt of je leert Nederlands als tweede taal kan het moeilijk zijn om te communiceren. In een groepsbehandeling heb je dan bij uitstek de mogelijkheid om je taalvaardigheden te verbeteren. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Kinderen met dyscalculie

Kinderen met dyscalculie ISBN: 9789085063681
Auteur(s): Annemie Desoete, Tom Braams
Omschrijving: Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie (rekenstoornis) is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen. In ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Stotteren - Van theorie naar therapie

Stotteren - Van theorie naar therapie ISBN: 9789046902165
Auteur(s): Mies Bezemer / Jan Bouwen / Coen Winkelman
Omschrijving: Stotteren van theorie naar therapie Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. In Stotteren - Van theorie naar therapie worden stotteren en stottertherapie beschreven met aandacht voor ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

PSV- Percentage spraakverstaanbaarheid bij kinderen. Beoordeling en meting verstaanbaarheid van de spraak. Handleiding + Testboek

PSV- Percentage spraakverstaanbaarheid bij kinderen. Beoordeling en meting verstaanbaarheid van de spraak. Handleiding + Testboek ISBN: 9789044128987
Auteur(s): Romain Buekers
Omschrijving: Over het boek: Kinderen ondernemen vanaf heel vroege leeftijd pogingen om zich verstaanbaar te maken. Het ene kind is daar al wat succesvoller in dan het andere. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er al enige tijd behoefte aan een objectieve maat en een ...
Meer info

Articulatie In De Praktijk

Articulatie In De Praktijk ISBN: 9789033440304
Auteur(s): Greet Huybrechts
Omschrijving: Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de medeklinkers of consonanten van het Nederlands. Alle medeklinkers en hun verbindingen worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen en woorden ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Asperger In Beeld

Asperger In Beeld ISBN: 9789077671597
Auteur(s): Inge Verstraete, Patricia M. Bouwhuis-Ooyevaar
Omschrijving: Met veel humor geven deze strips inzicht in het denken en handelen van een leerling met Asperger (of pdd-nos). Daarnaast zijn er op subtiele wijze instructies verwerkt die een docent of klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met Asperger ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

DCD-Hulpgids Voor Leerkrachten

DCD-Hulpgids Voor Leerkrachten ISBN: 9789077671535
Auteur(s): Eelke van Haeften
Omschrijving: Meer dan ooit krijgen leerkrachten te maken met zorgleerlingen. Het is, zeker in het kader van Passend Onderwijs, de taak van leerkrachten om al deze kinderen met hun individuele behoeften op een passende manier les te geven. Als je bedenkt dat ongeveer ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Slikstoornissen Bij Volwassenen

Slikstoornissen Bij Volwassenen ISBN: 9789031350605
Auteur(s): Hanneke Kalf
Omschrijving: Veilige en gevarieerde voeding is niet alleen een voorwaarde voor een gezond bestaan, maar eten en drinken zijn ook onderdeel van veel sociale activiteiten. Moeizaam eten, knoeien of verlies van speeksel kunnen patiënten en hun gezelschap gemakkelijk in ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Geef Me De 5 + CD-Rom

Geef Me De 5 + CD-Rom ISBN: 9789075129649
Auteur(s): Colette de Bruin
Omschrijving: 'Geef me de 5'is geschreven naar ouders en opvoeders toe. Een kind met autisme op voeden en begeleiden, HOE doe je dat? Daar gaat dit boek over. Het is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme nodig heeft. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Hoe Stotteren Ontstaat En Zich Ontwikkelt

Hoe Stotteren Ontstaat En Zich Ontwikkelt ISBN: 9789033475023
Auteur(s): Ronny Boey
Omschrijving: Ongeveer drie op honderd van de nieuwgeboren kinderen per jaar zullen tijdens hun ontwikkeling stotteren. Bij ongeveer één procent van de bevolking blijft het stotteren voortbestaan. Voor hen kan stotteren ongestadig evolueren tot een probleem dat de ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Omgaan Met Een Dysfatisch Kind Draaiboek

Omgaan Met Een Dysfatisch Kind Draaiboek ISBN: 9789044113785
Auteur(s): Riet Grauwels, Gerdi de Nooij
Omschrijving: Over het boek: Dysfatische ontwikkeling is een tot op heden veel te weinig erkende stoornis. Het stellen van een goede diagnose is niet eenvoudig en gebeurt maar al te vaak pas aan het eind van een lange rit langs verschillende onderzoeksteams. Gesprekken ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Broddelen: Een (on)begrepen stoornis

Broddelen: Een (on)begrepen stoornis ISBN: 9789046901458
Auteur(s): Coen Winkelman, Yvonne van Zaalen
Omschrijving: Broddelen is een spraakstoornis die vaker voorkomt dan stotteren en er gemakkelijk mee wordt verward. Een broddelende spreker spreekt en formuleert slordig en is vaak slecht te verstaan. De spreker begrijpt niet waarom hij niet goed overkomt en hijzelf ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik ben niet perfect, nou èn!

Ik ben niet perfect, nou èn! ISBN: 9789077822401
Auteur(s): Riet Grauwels en Caroline Houmes
Omschrijving: Caroline Houmes beschrijft 6 kinderen met ernstige spraak en/of taalmoelijkheden. Riet Grauwels levert de theorie hierbij en geeft praktische adviezen. 'Hij merkt het natuurlijk wel als hij weer niet uitgenodigd wordt voor een feestje. Dat is in mijn ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Stemstoornissen

Stemstoornissen ISBN: 9789044121254
Auteur(s): M. De Bodt, L. Heylen, F. Mertens, P. Van de Heyning & J. Vanderwegen
Omschrijving: Dit boek is bedoeld voor logopedisten en NKO-artsen met bijzondere interesse voor stemstoornissen. Met zijn talrijke authentieke illustraties, grafieken en tabellen is het tevens een geschikt leerboek voor studenten. Professionelen zullen er vooral achtergrondinformatie ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Spreken over stotteren

Spreken over stotteren ISBN: 9789034193292
Auteur(s): Ronny Boey
Omschrijving: Vijftien jaar Vlaams wetenschappelijk onderzoek resulteert in dit boek in klare en gefundeerde antwoorden op tal van prangende vragen over stotteren. Het maakt niet uit of je hulpverlener bent, zelf stottert dan wel ouder bent van een stotterend kind. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De Nachtegaal en de Kraai. Een optimale stem binnen ieders bereik

De Nachtegaal en de Kraai. Een optimale stem binnen ieders bereik ISBN: 9789044122954
Auteur(s): F. de Jong, W. Decoster
Omschrijving: Wie de stem intens gebruikt, ervaart hoe sterk en hoe fijn ze de mondelinge communicatie kan regelen en beïnvloeden. Dat vraagt veel vaardigheden die in dit boek stapsgewijs aan bod komen: van het fijne horen van verschillen, over stemzorg en stemtechniek ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Babybabbels

Babybabbels ISBN: 9789033480867
Auteur(s): Floor Beinum, Hullenaar-Doppen 't
Omschrijving: Meer en meer is het inzicht gegroeid dat al in het eerste levensjaar van een kind de fundamenten gelegd worden voor het spreken en dat die fundamenten van wezenlijk belang zijn voor de hele verdere spraak- en taalontwikkeling. Inzicht in die opbouw kan ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen ISBN: 9789023247470
Auteur(s): Lenie van den Engel-Hoek
Omschrijving: Jonge kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en/of slikken. De oorzaken daarvoor variëren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en/of lichamelijke aandoeningen. Op basis van ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Beginnende communicatie

Beginnende communicatie ISBN: 9789026516832
Auteur(s): Leen van den Dungen
Omschrijving: Therapieprogramma voor communicatieve functies in de prevebale en vroegverbale fase. Met Beginnende Communicatie kunnen communicatieve functies op speelse en flexibele wijze worden aangeleerd. Het is een therapieprogramma waarmee therapeuten en ouders ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen + CD-ROM

Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen + CD-ROM ISBN: 9789062834990
Auteur(s): Leen van den Dungen
Omschrijving: Verantwoording van behandeldoelen tos & behandelsuggesties voor kinderen met een taalniveau van 0 tot 6 jaar Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen + CD-ROM Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen krijgen al decennialang veel ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour