Minimale voorwaarden voor het therapielokaal vanaf 1/1/2014

Het RIZIV kondigt vandaag aan dat vanaf 1/1/2014 een aantal nieuwe voorwaarden van kracht worden.

De terugbetaling van de in de nomenclatuur vermelde logopedische verstrekkingen is onderworpen aan de voorwaarde dat de logopedist zich ertoe verbindt kwaliteitsvolle zorg te verlenen en de door de Overeenkomstencommissie goedgekeurde voorwaarden na te leven.

Voor 1/1/2014 zal u als logopedist(e) een ondertekende verklaring op erewoord moeten bezorgen aan de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten waarin u verklaart dat u zich aan volgende vermelde voorwaarden zal houden:

1. De logopedist beschikt over een kabinet waarvan het adres verschilt van dat van een onderwijsinstelling of van een CLB. Het adres van het kabinet wordt meegedeeld aan de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten. Indien verscheidene logopedisten hetzelfde kabinet delen, moeten zij de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten daarvan in kennis stellen. Iedere adreswijziging moet onmiddellijk per aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten.

2. De verstrekkingen moeten uitgevoerd worden in een gesloten therapielokaal dat uitgerust is voor specifiek logopedisch gebruik en waar één zitting (individueel of collectief) tegelijkertijd mag worden verricht in aanwezigheid van alleen die personen die er rechtstreeks bij betrokken zijn. Dat lokaal moet zó worden ingericht dat de privacy wordt gewaarborgd. Het lokaal moet eveneens beschikken over een wachtkamer en sanitaire voorzieningen vlakbij het therapielokaal. In de wachtkamer moet een goed zichtbaar bericht worden uitgehangen, waarin staat of de logopedist al dan niet toegetreden is tot de nationale overeenkomst tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen en als hij is toegetreden, wordt het in de overeenkomst vastgestelde honorarium opgegeven. De bepalingen betreffende het therapielokaal zijn niet van toepassing voor prestaties die worden uitgevoerd ten huize van de rechthebbende.

3. In het therapielokaal moet de logopedist beschikken over het onderzoeks- en behandelingsmateriaal waardoor hij de geneeskundige voorschriften integraal kan uitvoeren.

4. De logopedist verplicht er zich toe een dossier bij te houden van elke behandelde patiënt.

Adres van de Commissie voor de overeenkomsten:

RIZIV – Geneeskundige Verzorging Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten
Tervuerenlaan 211
1150 BRUSSEL

Bron: Website RIZIV - http://riziv.fgov.be/care/nl/other/logopedes/pdf/conditions-staff.pdfReacties:

 Kerstens Nele - 01/12/2013 22:16

Bij mij idem dezelfde situatie dan bij Véronique. Heeft u hier reeds een antwoord over vernomen? Ik bel morgen voor meer informatie met het RIZIV en de VVL.

 Sabine - 20/11/2013 21:45

Ik denk dat het toch echt noodzakelijk is dat je een consultatieruimte met wachtzaal hebt ook al ga je alleen op huisbezoek. Je moet dat immers verklaren en opsturen naar het Riziv anders ben je vanaf 2014 niet meer geconventioneerd.

 Webmaster - 05/11/2013 18:00

Vandaag hebben we het antwoord van het RIZIV ontvangen. Voor de verklaring op erewoord wordt door het RIZIV geen formulier of modelbrief voorzien.
De inhoud van deze verklaring:
Een eenvoudige brief waarin u verklaart dat u zich aan volgende vermelde voorwaarden zal houden met vermelding van uw naam en adres, uw RIZIV nummer en duidelijke adresgegevens van de praktijkruimte.
Deze verklaring moet niet aangetekend verstuurd worden. Er wordt vanuit het RIZIV geen bevestiging van ontvangst verzonden, tenzij u dit zelf vraagt in de verklaring.

 Van Kersschaever Véronique - 03/11/2013 11:45

Betekent dit dat logopedisten -zoals in mijn geval- die enkel nog huisbezoeken doen omdat ze zich beperken tot het behandelen van afasiepatiënten na ziekenhuisopname (en die vaak een mobiliteitsprobleem hebben) een extra lokaal moeten huren omdat die patiënten anders geen terugbetaling meer zouden krijgen?
mvg
VVK

 Van Kersschaever Véronique - 03/11/2013 11:41

Wat als -zoals in mijn geval- de logopedist enkel nog huisbezoeken doet omdat hij/zij hoofdzakelijk afasiepatiënten in behandeling heeft die vaak mobiliteitsproblemen hebben...???
Ben ik dan genoodzaakt om een lokaal huren waarin ik nooit iemand zal behandelen enkel omdat de patiënten nog terugbetaling zouden krijgen?

mvg

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)