Logopedie - klassikale screenings taal- en spraakontwikkeling

Screening op school.


In heel wat scholen worden er in het begin van het schooljaar klassikale screenings georganiseerd. Hierbij worden door een logopedist(e) een aantal standaardtesten en observaties uitgevoerd om de taal- en spraakontwikkeling van uw kleuter na te kijken. Deze logopedist(e) maakt vervolgens, indien nodig, een verslag op en bezorgt dit aan de ouders.

Wanneer heeft een kleuter logopedie nodig?


Elke kleuter ontwikkelt op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Er kunnen dan ook grote verschillen onstaan tussen kleuters onderling wat taal- en spraakontwikkeling betreft. Dit hoeft niet altijd alarmerend te zijn. Sommige kleuters zijn reeds op jonge leeftijd heel taalvaardig terwijl anderen wat meer tijd nodig hebben om de taal- en spraakvaardigheden te ontwikkelen. Het is daarom moeilijk om algemeen te bepalen wanneer een kleuter logopedie nodig heeft en wanneer niet.

In geval van achterstand is het belangrijk om na te gaan of de kleuter goed hoort. In geval van twijfel maakt u best een afspraak bij een NKO arts of bepreekt u dit met uw kinderarts.

Wanneer starten met therapie?


Algemeen is logopedie niet aangewezen voor een erg jonge kleuter. Jonge kinderen in volle ontwikkeling kunnen op korte tijd heel wat bijgeleren en net zogoed een tijdje 'blijven hangen'. Wat achterstand tegenover leeftijdsgenootjes wordt dan ook vaak spontaan terug ingehaald. Bovendien zijn jonge kleuters meestal nog niet in staat om gedurende 30 à 60 minuten intensief therapie te volgen.
Er zijn uitzonderingen waarbij tijdig ingrijpen wel belangrijk is. Dat is bijvoorbeeld zo bij stotteren, als kleuters weinig spontaan evolueren en een grote achterstand tegenover leeftijdsgenootjes behouden of wanneer ze tegen het einde van hun kleuterperiode onvoldoende taal- of spraakvaardigheden hebben om de overgang naar het eerste leerjaar vlot te kunnen maken.

Wanneer hulp zoeken?


Maak je je als ouder zorgen of heb je een vermoeden van achterstand, bespreek dit dan eerst met de kleuterleerkracht. Deze kan doorgaans zeer goed inschatten wat je mag verwachten van je kleuter rond een bepaalde leeftijd. Wordt uw aanvoelen daar bevestigd, vraag dan raad aan een logopedist(e) of vraag raad aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) verbonden aan de school van uw kind.