Wie zijn wij?

Het team?

 

Wij zijn een team van jonge mensen die met veel inzet en ijver een samenwerking opgezet hebben om logopedie en audiologie een nieuw digitaal plekje te geven in Vlaanderen. De leden van het team hebben een informatica achtergrond of zijn actief als logopedist(e) of audioloog. Voor aanvullende informatie en diensten doen we beroep op externe medewerkers of externe bronnen.

 

Wat is ons uitgangspunt?

 

De website logopedie-audiologie.be wil in de eerste plaats een contact- en verzamelpunt worden voor logopedisten en audiologen, ongeacht de manier waarop of de omgeving waarin ze hun beroep uitoefenen.
We halen onze inkomsten voornamelijk uit reclame. We kunnen en willen dus een heel aantal diensten gratis aanbieden zodat logopedisten en audiologen mekaar vlot kunnen vinden. Daarnaast kunnen ook patiënten, scholen, CLB's, dokters en algemeen genomen alle personen of instellingen die op zoek zijn naar een logopedist of audioloog gebruik maken van de zoekfunctie en/of van onze lijst van logopedisten en van onze diensten. Via onze website kan op een eenvoudige manier en gericht gezocht worden en voor speciale vragen maken we een antwoord op maat, al dan niet geïntegreerd met het systeem van de andere partij.

 

Waar streven we naar?

  • Kwaliteit. Alles wat we doen moet goed zijn!
  • Een duidelijke, eenvoudige website.
  • Een ruime kijk op Logopedie en audiologie. Alles wat op één of andere manier gerelateerd kan worden met logopdie of audiologie kan een plaats vinden op onze website. Ook 'luchtige' onderwerpen moeten aan bod kunnen komen.
  • Maximaal resultaat uit minimale inspanning. We willen onze en uw tijd enkel besteden aan activiteiten die een meerwaarde hebben voor iedereen.
  • U hebt maximaal inspraak. We staan open voor kritiek en suggesties om onze website en dienstverlening te verbeteren. Hebt u een opmerking of voorstel? Laat het ons weten!
  • Snelle dienstverlening. We proberen uw vragen op de dag zelf te beantwoorden.
  • Betalenden diensten: De betalende diensten worden zo goedkoop mogelijk en aan een eerlijke prijs aangeboden en zijn altijd een extra aanvulling op onze gratis diensten. We maken verder geen onderscheid tussen betalende en niet-betalende klanten.
  • Wij zijn geen belangenvereniging: Wij zijn een commerciële onderneming die in de eerste plaats websites bouwt voor specifieke groepen van gebruikers.