Kosten en terugbetaling logopedie

Kosten

De kosten worden bepaald door het gehanteerde tarief van uw logopedist(e). Er bestaan afspraken tussen de mutualiteiten, het RIZIV en de logopedisten over de te hanteren tarieven maar een logopedist(e) is niet verplicht zich hieraan te houden. Een logopedist(e) die deze tarieven wel hanteert mag zichzelf geconventioneerd logopedist(e) noemen. U kan nakijken of uw logopedist geconventioneerd is via deze link

Terugbetaling

De mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling van de therapie wordt in de eerste plaats bepaald door het type behandeling en de mate waarin de patiënt voldoet aan de criteria geldig voor een mogelijk recht op terugbetaling van deze behandeling. Niet alle soorten behandelingen komen in aanmerking voor terugbetaling.

In gewone mensentaal komt het er op neer dat een aantal prestaties van een logopedist(e) in aanmerking komen voor terugbetaling als aan alle volgende criteria voldaan wordt:

  1. De patiënt is aangesloten bij een mutualiteit.
  2. De logopedist(e) is geconventioneerd, wat wil zeggen dat hij/zij de overeenkomsten met de ziekenfondsen aanvaardt en dus ook de vooropgestelde tarieven respecteert. Is uw logopedist(e) niet gevonventioneerd, dan betaalt u mogelijk een groter persoonlijk aandeel.
  3. De noodzakelijke aanvraag bij de mutualiteit wordt goedgekeurd en dat de behandeling binnen de afspraken van deze aanvraag gebeuren. Bij zo'n aanvraag hoort dikwijls een voorschrift van een geneesheer/specialist.

In sommige gevallen kan u aanspraak maken op terugbetaling via een aanvullende verzekering.

Voor meer en gedetailleerde informatie voor uw specifieke situatie kan u best te rade bij uw ziekenfonds. Hierbij alvast de link naar de website van CM

Link naar CM - Logopedie