Boek Leren met dyslexie 2 Reflectie

Titel: Leren met dyslexie 2 Reflectie

Leren met dyslexie 2 Reflectie

Auteur(s): Léon Biezeman
ISBN: 9789085750192
Pagina's: 81
Taal: Nederlands
Uitgever: Maklu

Omschrijving:
Over het boek:
Dit boek interpreteert en trekt conclusies uit de onderzoeksresultaten van de internet-enquête. Zo rijst de vraag of het op basis van die nieuwe kennis mogelijk is om een nieuwe manier van leren te ontwikkelen? Het aandachtsgebied moet verlegd worden van automatisering van de regels naar het bewust worden van de te hanteren strategieën, aldus de auteur.

Uit de inhoud:
Hoe zien we dyslexie? – Verschillende manieren van leren – Leren en dyslexie? – Opzet en verloop van het onderzoek – Reflectie op schoolvakken – Reflectie op de verschillende componenten binnen de taal (Mondelinge vaardigheid - Leesvaardigheid - Schrijfvaardigheid - Taalbeschouwing - Verschillende taalvaardigheden) – Kern van de dyslexieproblematiek – Hoe denken mensen met dyslexie dat ze leren? – Wat hebben we nu gezien? – Dyslexie, hoe nu verder?

Over de auteur(s):
Léon Biezeman, zelf dyslectisch, is zelfstandig ortho-agogisch werker in Deventer.


Bestellen:


Andere boeken Logopedie-Dyslexie

Dyslexie en moderne vreemde talen

Dyslexie en moderne vreemde talen ISBN: 9789044129779
Auteur(s): Gitte Boons, Wim Tops
Omschrijving: Over het boek: Het leren van moderne vreemde talen op de lagere en de middelbare school is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging. Met dit boek willen de auteurs handvatten aanreiken voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie: Stoornis Of Intelligentie

Dyslexie: Stoornis Of Intelligentie ISBN: 9789085750499
Auteur(s): Sjan Verhoeven
Omschrijving: Over het boek: Dat dyslectici een groot probleem hebben met de taal, is vaak maar al te duidelijk. Taal is in onze maatschappij een overheersend gegeven dat bijna al onze interactie met elkaar bepaalt. Als iemand dan niet zo goed is in het automatiseren ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Gekleurde letters - Lettres de couleur

Gekleurde letters - Lettres de couleur ISBN: 9789033489563
Auteur(s): Katrien Horions
Omschrijving: Oefenprogramma voor lees- en spellingproblemen Frans. Interculturele communicatie wordt alsmaar belangrijker. Kunnen communiceren in één of twee wereldtalen zoals Engels of Frans is dan ook een meerwaarde. Leerlingen met dyslexie hebben een beperkte ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Autisme Bij Jonge Kinderen

Autisme Bij Jonge Kinderen ISBN: 9789079729722
Auteur(s): Geraldine Dawson, Laurie Vismara, Sally Rogers
Omschrijving: Ouders kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen met autisme. Recent onderzoek laat zien dat ouders al vanaf heel jonge leeftijd allerlei vaardigheden van hun kind optimaal kunnen stimuleren. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dwaalspoor Dyslexie

Dwaalspoor Dyslexie ISBN: 9789002252198
Auteur(s): Erik Moonen
Omschrijving: In ‘Dwaalspoor dyslexie’ legt prof. dr. Moonen de vinger op de (onderwijs)wonde door aan te tonen hoe bestaande methoden voor leren lezen en schrijven lagereschoolkinderen dyslectisch maken. Maar het boek biedt ook een alternatief. Professor Moonen werkte ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie En Touwtjespringen

Dyslexie En Touwtjespringen ISBN: 9789460150388
Auteur(s): Marijke van Vuure
Omschrijving: Oefenen en nog eens oefenen heeft vaak geen zin wanneer een kind moeite heeft met lezen. Meestal is er geen vooruitgang omdat de oorzaak niet is opgelost. Om te leren lezen is een goede ontwikkeling van de motoriek nodig en een goede samenwerking van meerdere ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Psycho-educatie bij dyslexie

Psycho-educatie bij dyslexie ISBN: 9789044129045
Auteur(s): Nadja Brocatus, Kathleen Vermeersch
Omschrijving: Over het boek: Heel wat kinderen met dyslexie ontwikkelen ook psychische klachten, zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit, problemen met leeftijdsgenoten… Of ze die inderdaad ontwikkelen, heeft te maken met hoe zijzelf en hun omgeving ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik Leer Anders

Ik Leer Anders ISBN: 9789081613514
Auteur(s): Agnes Oosterveen-Hess
Omschrijving: Praktisch werkboek Ik leer anders voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD. “Er zit meer in, dan er uit komt”. Dit wordt vaak gezegd over leerlingen die onvoldoende presteren op school. Zij hebben een leerachterstand ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik ben dyslectisch

Ik ben dyslectisch ISBN: 9789085065821
Auteur(s): Daphne Jansen Adriaans
Omschrijving: Over dyslexie is veel geschreven, maar altijd door ‘derden’. In Ik ben dyslectisch komen degenen die er het meest mee te maken hebben aan het woord: de dyslectische kinderen zelf. In Ik ben dyslectisch laat de auteur in acht uitgebreide portretten ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Kinderen Met Dyslexie

Kinderen Met Dyslexie ISBN: 9789053523391
Auteur(s): Tom Braams
Omschrijving: Dyslexie leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen, maar ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg zijn. Dit boek geeft nuttige informatie en praktische adviezen voor ouders en verzorgers. In alle hoofdstukken vertellen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leesproblemen En Dyslexie In Beeld

Leesproblemen En Dyslexie In Beeld ISBN: 9789044119732
Auteur(s): M. Janssen, R. Kleijnen
Omschrijving: Allen die werk willen maken van begeleiding van dyslexie of leesproblemen en bijbehorend zorgbeleid hebben grote behoefte aan voorbeelden van 'good practice'. In dit pakket vindt u in totaal bijna drie uur beeldmateriaal in 36 filmfragmenten (3-9 minuten) ...
Meer info

De Dyslexie Survival Gids

De Dyslexie Survival Gids ISBN: 9789059325166
Auteur(s): Annemie de Bondt, Luc Descamps
Omschrijving: De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen worden; ...
Meer info

Therapie Bij Dysorthografie En Dyslexie

Therapie Bij Dysorthografie En Dyslexie ISBN: 9789044123456
Auteur(s): Ludo Cuyvers
Omschrijving: Over het boek: Dysorthografie (problemen hebben met spellen) en dyslexie (problemen hebben met lezen) komen in de meeste gevallen samen voor en worden daarom samen behandeld. Dit boek licht recente visies op de behandeling van dysorthografie en dyslexie ...
Meer info

Schrijven Met Dyslexie

Schrijven Met Dyslexie ISBN: 9789085750406
Auteur(s): Léon Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met dyslexie minder moeite hebben met deze beperking dan hun omgeving, maar dat er wel schroom is over het niet foutloos kunnen schrijven en lezen. Deze schroom kan mensen met dyslexie remmen, en dat ...
Meer info

Leren met dyslexie 2 Reflectie

Leren met dyslexie 2 Reflectie ISBN: 9789085750192
Auteur(s): Léon Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Dit boek interpreteert en trekt conclusies uit de onderzoeksresultaten van de internet-enquête. Zo rijst de vraag of het op basis van die nieuwe kennis mogelijk is om een nieuwe manier van leren te ontwikkelen? Het aandachtsgebied moet ...
Meer info

Ik heb dyslexie, nou en!

Ik heb dyslexie, nou en! ISBN: 9789031361496
Auteur(s): Ilonka De Groot
Omschrijving: Er zijn veel boeken over dyslexie in geschreven taal. Dit is een boek met een overzichtelijke uitleg over wat dyslexie kan inhouden. "Ik heb dyslexie, nou en!" maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit prentenboek vertelt het verhaal van een ...
Meer info

Ik schreif faut, omgaan met dyslexie

Ik schreif faut, omgaan met dyslexie ISBN: 9789020944518
Auteur(s): Martine Ceyssens
Omschrijving: Auteur Martine Ceyssens is logopediste en begeleidt in haar praktijk dyslectische kinderen. Zij wil met haar boek ouders en leerkrachten concrete tips en hulpmiddelen aanreiken om hun kinderen op een waardevolle manier te ondersteunen. Men schat dat ...
Meer info

Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk ISBN: 9789033479274
Auteur(s): Astrid Geudens, Dieter Baeyens, Kirsten Schraeyen
Omschrijving: Voor jongvolwassenen met dyslexie vormt studeren een enorme uitdaging. Grote gevolgen voor de student en zijn of haar omgeving zijn jammer genoeg niet uit te sluiten maar studeren met dyslexie is wel haalbaar. Tot op heden is er echter te weinig aandacht ...
Meer info

Mijn Kind Heeft Dyslexie

Mijn Kind Heeft Dyslexie ISBN: 9789020974355
Auteur(s): Martine Ceyssens
Omschrijving: In iedere klas van de basisschool zitten gemiddeld 1 à 2 leerlingen met dyslexie. Ik schreif faut is dé klassieker over dyslexie, met vele praktische oefeningen die ouders en leerkrachten samen met het kind kunnen uitvoeren. Met overzichtelijke schema's, ...
Meer info

Handboek Dyslexie Compenseren

Handboek Dyslexie Compenseren ISBN: 9789085750383
Auteur(s): Leon Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Uit de praktijk blijkt dat mensen met dyslexie in de structuren van hun leerprocessen niet verschillen van mensen zonder dyslexie. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met het geschreven of te schrijven woord en omdat kennis en leerstof ...
Meer info

Leren met dyslexie - Deel 1: Onderzoek

Leren met dyslexie - Deel 1: Onderzoek ISBN: 9789085750185
Auteur(s): L. Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Hoe leren met mensen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs? Dit in beeld brengen was het doel van de internet-enquête die aan de basis ligt van dit onderzoek. De auteur vroeg aan mensen met dyslexie een antwoord op vragen als: ...
Meer info


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour